NBP: relacja aktywów sektora finansowego do PKB wzrosła do 126,1% w 2013 r.

ISBnews
opublikowano: 03-11-2014, 11:36

Relacja aktywów krajowego systemu finansowego do PKB zwiększyła się o 4,9 pkt proc. r/r i wyniosła 126,1% w 2013 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP).

"Warunki makroekonomiczne oraz tendencje na światowych rynkach finansowych sprzyjały w 2013 r. dalszemu wzrostowi systemu finansowego w polskiej gospodarce. Relacja aktywów krajowego systemu finansowego do PKB zwiększyła się w porównaniu z końcem 2012 r. o 4,9 pkt proc. i na koniec grudnia wyniosła 126,1%" - czytamy w raporcie "Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r."

NBP podkreśla, że w porównaniu ze średnią wartością tego wskaźnika dla krajów strefy euro polska gospodarka - podobnie jak gospodarki innych krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej - "wciąż charakteryzowała się względnie niskim poziomem pośrednictwa finansowego". W przypadku Czech wskaźnik ten wynosił w ub.r. 167,0%, Węgier - 136,4%, zaś strefy euro - 480,8%.

"Na koniec 2013 r. aktywa instytucji tworzących polski sektor finansowy wyniosły 2 bln 095,1 mld zł, tj. były o 7,0% wyższe niż rok wcześniej. Zmiana ta była spowodowana przede wszystkim wzrostem wartości aktywów sektora bankowego oraz aktywów funduszy inwestycyjnych i otwartych funduszy emerytalnych" - czytamy dalej.

Bank centralny przyznał też, że analiza instytucji i rynków finansowych różnych krajów na tle ich stopnia rozwoju gospodarczego sugeruje, że niektóre segmenty systemu finansowego w Polsce, w tym sektor bankowy, są nadal relatywnie słabo rozwinięte.

"Jednocześnie doświadczenia ostatniego światowego kryzysu finansowego wskazują, że sektory bankowe, będące głównym elementem wielu systemów finansowych, były w niektórych krajach zbyt duże i nieadekwatne do potrzeb sfery realnej gospodarki" - czytamy dalej w raporcie.

Dla polskiego systemu finansowego charakterystyczna jest również relatywnie niska kapitalizacja rynku akcji i mała wartość zadłużenia z tytułu emisji papierów dłużnych sektora prywatnego, w tym obligacji przedsiębiorstw i banków, podkreśla NBP.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach regionu, sektor bankowy nadal odgrywał główną rolę w systemach finansowych, przy czym polski system finansowy można uznać za najmniej zorientowany bankowo spośród systemów finansowych w regionie, podano także w dokumencie.

Instytucje kredytowe w Polsce odpowiadały za 68,0% wartości aktywów systemu finansowego, podczas gdy zakłady ubezpieczeń - za 8,0%, fundusze inwestycyjne - 9,3%, a fundusze emerytalne - za 14,3%, poinformowano w raporcie.

Wskaźnik aktywów sektora bankowego w Polsce w relacji do PKB wynosił 84,6% w 2013 r. (wobec 83,5% w 2012 r.), wskaźnik kredytów do PKB sięgał 50,3% (wobec 50,0% rok wcześniej), zaś wskaźnik depozyty/PKB - 46,6% wobec 44,8% w 2012 r.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ISBnews

Polecane