NBP spodziewa się ożywienia inwestycji w 2005 roku

(Marek Druś)
opublikowano: 04-02-2005, 13:10

W I kwartale 2005 roku oraz w całym roku można się spodziewać wyraźnego ożywienia działalności inwestycyjnej - wynika z przeprowadzonych przez NBP badań ankietowych przedsiębiorstw. Z badań NBP wynika, że nowe inwestycje planuje rozpocząć 35,6 proc. respondentów. Jest to o blisko 10 pkt proc. więcej niż w poprzednim kwartale oraz o blisko 9 pkt proc.

W I kwartale 2005 roku oraz w całym roku można się spodziewać wyraźnego ożywienia działalności inwestycyjnej - wynika z przeprowadzonych przez NBP badań ankietowych przedsiębiorstw. Z badań NBP wynika, że nowe inwestycje planuje rozpocząć 35,6 proc. respondentów. Jest to o blisko 10 pkt proc. więcej niż w poprzednim kwartale oraz o blisko 9 pkt proc. więcej niż w analogicznym kwartale roku poprzedniego.

Obecnie wskaźnik aktywności inwestycyjnej osiągnął najwyższą wartość od początku 1999 roku.

Optymistyczne prognozy dotyczące I kwartału 2005 roku potwierdzają dane odnośnie planów inwestycyjnych w całym bieżącym roku. W tym roku nowe inwestycje planuje rozpocząć 50 proc. badanych przedsiębiorstw, z tego połowa zamierza zacząć nowe projekty inwestycyjne w I kw. tego roku.

Podstawową przyczyną, dla której przedsiębiorstwa nie zamierzają rozpoczynać nowych inwestycji w 2005 roku jest zakończenie realizacji programu inwestycyjnego lub też posiadanie wystarczającego poziomu technologicznego dla dalszego funkcjonowania.

Badanie ankietowe NBP pokazuje, że zmniejszył się udział podmiotów informujących o zbyt dużych zapasach w stosunku do potrzeb. Problemem nieodpowiednich zapasów był tym silniejszy w im gorszej sytuacji ekonomicznej znajdowało się przedsiębiorstwo.

Według badań NBP, w I kwartale 2005 roku można oczekiwać znacząco niższej dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu niż w analogicznym okresie 2004 roku, co w dużej mierze będzie wynikać z efektu bazy, ale także z czynników sezonowych i wolniejszego wzrostu popytu. W styczniu wzrost może wynieść 4,7 proc. rdr, w lutym 2,8 proc. rdr, a w marcu 1,4 proc.

NBP dodał, że z badań wynika coraz wolniejszy napływ nowych zamówień, zarówno w grupie eksporterów, jak i firm produkujących wyłącznie na rynek krajowy.

Według NBP, analiza zbiorczych wskaźników koniunktury oraz wskaźników opisujących wyodrębnione obszary działalności gospodarczej przedsiębiorstw sugeruje wyraźne wyhamowanie tempa koniunktury, co wskazuje na zmniejszenie się dynamiki wzrostu gospodarczego.

Bieżący kwartał jest drugim od ponad roku, kiedy przedsiębiorstwa ograniczyły oczekiwania inflacyjne. Średnia ocen oczekiwanej inflacji w ciągu 12 miesięcy nieznacznie spadła w porównaniu z zeszłym kwartałem i wynosi 3,6 proc.    

Średnia wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu w I kw. 2005 roku wynosi 1,8 proc. Średni wzrost cen produkcji sprzedanej przemysłu w ciągu najbliższych 12 miesięcy wynosi 3,7 proc.  

Połowa badanych przedsiębiorstw planuje podnieść ceny swoich wyrobów nie więcej niż o 0,5 proc., a średnia dynamika wzrostu cen w I kw. wyniosła 1,4 proc. 

 Wyraźnie pogorszyły się perspektywy wzrostu zatrudnienia. Odnotowano częstsze deklaracje redukcji kadry pracowniczej, przy jednak tylko nieznacznie mniejszej redukcji prognoz wzrostu zatrudnienia.

Spadek wskaźnika zatrudnienia do 61,4 proc. był silniejszy niż w poprzednim kwartale (redukcja wskaźnika o prawie 11 pkt proc.), ale - inaczej niż w poprzednim kwartale - nastąpiło istotne zwiększenie prognoz redukcji zatrudnienia, podczas gdy plany zwiększenia liczby pracujących praktycznie nie zmieniły się.

Blisko 60 proc. przedsiębiorstw nie odnotowało w IV kwartale nacisków płacowych i ten odsetek zwiększył się o 5 pkt proc. od poprzedniego kwartału. Wyraźniejsze naciski płacowe odczuły firmy publiczne niż prywatne.

Przynajmniej co czwarte przedsiębiorstwo ma w planach na I kw. br. podwyżki płac. W I kw. 2005 roku 28 proc. firm planuje podwyżki płac. Takich planów jest dwa razy więcej niż w poprzednim kwartale.

"Ten fakt wraz z informacją o redukcji presji płacowej pozwala sądzić, że przewidywane podwyżki są m.in. skutkiem nacisków z poprzedniego okresu" - napisał NBP.

Skala podwyżek płac będzie jednak umiarkowana, średnio o 5 proc. Płace będą rosnąć głównie w przedsiębiorstwach, które zwiększą zatrudnienie. Ponadto wzrost wynagrodzeń jest dodatnio skorelowany z sytuacją ekonomiczną i wielkością przedsiębiorstwa (podwyżki płac obejmą 40 proc. pracowników).

W planach na I kw. przeważają prognozy spadku zadłużenia kredytowego. Spadek zadłużenia powinien być jednak płytszy zarówno w odniesieniu do poprzedniego kwartału, jak i analogicznego okresu ostatnich lat.

Obniżenie stanu zadłużenia kredytowego na I kw. 05 zaplanowało łącznie 41 proc. respondentów posiadających zadłużenie kredytowe. Zamiar zwiększenia poziomu kredytów deklarowało 30 proc. badanych.

Według NBP, w I kw. zwiększonego zapotrzebowania na kredyt bankowy można się spodziewać ze strony przedsiębiorstw będących w bardzo dobrej kondycji ekonomicznej, widzących możliwości wzrostu popytu, produkcji, eksportu, zwiększających poziom inwestycji i zatrudnienia.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: (Marek Druś)

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / NBP spodziewa się ożywienia inwestycji w 2005 roku