NBP utrzymuje cel inflacyjny na poziomie 2,5 proc. +/- 1 pkt. proc

  • PAP
opublikowano: 12-09-2018, 17:26

Narodowy Bank Polski utrzymuje cel inflacyjny na poziomie 2,5 proc. z pasmem odchyleń o 1 pkt. proc. - wynika z założeń polityki pieniężnej na 2019 r. Najważniejszym czynnikiem ryzyka dla polskiej gospodarki jest możliwość zaostrzenia się globalnych sporów handlowych - uważa NBP.

"NBP będzie nadal wykorzystywał strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości +/- 1 punktu procentowego" - napisano w dokumencie.

NBP
Zobacz więcej

NBP fot. Jaap Arriens/NurPhoto/FORUM

"Podstawowym instrumentem polityki pieniężnej pozostaną stopy procentowe NBP, a celem operacyjnym będzie kształtowanie stawki POLONIA w pobliżu stopy referencyjnej NBP. Polityka pieniężna będzie nadal realizowana w warunkach płynnego kursu walutowego, który nie wyklucza interwencji na rynku walutowym" - dodano.

Stopy procentowe mają zapewniać stabilny poziom cen oraz wspierać wzrost gospodarczy.

"Zgodnie z przyjętą strategią w 2018 r. parametry polityki pieniężnej, w tym poziom stóp procentowych NBP, będą dostosowywane do sytuacji w gospodarce tak, aby zapewnić długookresową stabilność cen i jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy oraz stabilność systemu finansowego" - napisano.

W ocenie NBP sytuacja gospodarcza na świecie w 2019 r. pozostanie korzystna, choć tempo wzrostu aktywności w otoczeniu polskiej gospodarki będzie najprawdopodobniej nieco niższe niż w bieżącym roku.

Dynamika PKB Polski w 2019 r. obniży się, a inwestycje prywatne wzrosną - wynika z założeń.

"Według dostępnych prognoz w 2019 r. koniunktura w polskiej gospodarce pozostanie dobra, choć dynamika PKB będzie nieco niższa niż w bieżącym roku. Wzrost konsumpcji - mimo nieznacznego osłabienia - pozostanie prawdopodobnie relatywnie wysoki, czemu sprzyjać będzie dalszy wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń oraz bardzo dobre nastroje gospodarstw domowych" - napisano.

"Z kolei wobec oczekiwanego spowolnienia wzrostu wydatków współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej prognozowane jest obniżenie dynamiki inwestycji publicznych. Wpływ tego spowolnienia na dynamikę nakładów brutto na środki trwałe będzie jednak prawdopodobnie ograniczany przez oczekiwane przyspieszenie inwestycji przedsiębiorstw, któremu sprzyjać powinna korzystna sytuacja finansowa firm przy wysokim wykorzystaniu ich zdolności wytwórczych" - dodano.

Prognozy NBP nie wskazują na istotne ryzyko narastania nierównowag w polskiej gospodarce 2019 r.

Główne czynniki ryzyka dla polskiej gospodarki pochodzą z zewnątrz, a największym z nich jest ryzyko eskalacji globalnej wojny handlowej.

"Najważniejszym czynnikiem ryzyka jest ewentualne zaostrzenie sporów handlowych między największymi gospodarkami świtowymi. Mogłoby ono skutkować silniejszym spowolnieniem w handlu międzynarodowym, które - szczególnie gdyby prowadziło do istotnego osłabienia sprzedaży eksportowej strefy euro - miałoby prawdopodobnie negatywny wpływ na wzrost gospodarczy w Polsce" - napisano.

"Źródłem niepewności pozostaje także wpływ trwającego zacieśnianie polityki pieniężnej w Stanach zjednoczonych na ceny aktywów na rynkach światowych oraz kształtowanie się globalnej koniunktury" - dodano.

Do zewnętrznych czynników ryzyka dla gospodarki NBP zaliczył także kształtowanie się cen surowców energetycznych, w szczególności ropy naftowej.

Do krajowych czynników ryzyka zaliczono z kolei niepewność dotyczącą wpływu sytuacji na rynku pracy na dynamikę wynagrodzeń oraz skalę i tempo dostosowywania cen do rosnących kosztów pracy.

NBP prognozuje, że inflacja w 2019 r. wzrośnie w pobliże celu inflacyjnego, do czego ma przyczynić się wzrost inflacji bazowej. Ograniczająco na inflacją ma działać umiarkowana dynamika cen w otoczeniu polskiej gospodarki.

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy