Czytasz dzięki

NBP: w sierpniu br. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 4,2 mld zł

PAP
opublikowano: 14-10-2020, 15:54

W sierpniu 2020 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 4,2 mld zł - poinformował w środę NBP. Jak dodano w analogicznym okresie 2019 roku było ujemne i wyniosło 2,9 mld zł.

Narodowy Bank Polski wyjaśnił, że na wartość salda rachunku bieżącego w sierpniu br. złożyło się dodatnie saldo obrotów towarowych (3,2 mld zł), usług (7,1 mld zł) i dochodów wtórnych (0,3 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (6,5 mld zł).

Zobacz więcej

Siedziba Narodowego Banku Polskiego (NBP)

Fot. Robert Gardzinski / Forum

"W analogicznym miesiącu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 2,9 mld zł. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym miesiącu było dodatnie i wyniosło 7,6 mld zł" - wskazano.

Bank centralny dodał, że oszacowana wartość eksportu towarów w sierpniu br. wyniosła 78 mld zł, co oznacza wzrost o 1,6 mld zł, tj. o 2,1 proc. w stosunku do tego samego okresu roku 2019. Największe wzrosty w strukturze eksportu zanotowano w sprzedaży baterii samochodowych, samochodów dostawczych, odzieży oraz aparatów telefonicznych - wyliczono.

Import z kolei w analizowanym okresie osiągnął wartość 74,8 mld zł i był mniejszy o 3 mld zł, czyli o 3,9 proc. w stosunku do sierpnia 2019 r. NBP wyjaśnił, że duży wpływ na spadek importu miało obniżenie się wartości dostaw ropy naftowej i produktów jej rafinacji spowodowane przede wszystkim spadkiem cen na światowych rynkach. Podkreślono, że ceny importowanej ropy wyrażone w złotych były o 30,2 proc. niższe niż w sierpniu 2019 r.

Bank dodał, że na spadek importu wpłynął również mniejszy przywóz nowych samochodów osobowych, części do nich oraz półwyrobów z żeliwa i stali.

"Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 3,2 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 20 mld zł i w porównaniu z sierpniem 2019 r. zmniejszyły się o 2,1 mld zł, tj. o 9,6 proc. Wartość rozchodów wyniosła 12,9 mld zł i była niższa o 1,7 mld zł, tj. o 11,8 proc. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku w przychodach odnotowano spadek w podróżach zagranicznych o 41,4 proc., w usługach transportowych o 3,9 proc., natomiast w pozostałych usługach nastąpił niewielki wzrost o 2,6 proc. Po stronie rozchodów podróże zagraniczne zmniejszyły się o 25,6 proc., pozostałe usługi o 6,7 proc., a usługi transportowe o 5,8 proc." - podał bank.

NBP dodał, że saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 6,5 mld zł. Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach wyniosły 6,3 mld zł. Jak wyjaśniono, na tę pozycję złożyły się wypłaty dywidend z zysku za 2019 r. (0,6 mld zł), dodatnie reinwestowane zyski (5,1 mld zł) oraz odsetki od pozostałych instrumentów dłużnych (0,6 mld zł ). Na wysokość ujemnego salda dochodów oddziaływało również saldo dochodów z inwestycji portfelowych, które było ujemne i wyniosło 0,6 mld zł - przekazano.

Bank poinformował także, że w sierpniu br. przychody z tytułu dochodów wtórnych wyniosły 2 mld zł i w porównaniu z sierpniem 2019 r. pozostały na zbliżonym poziomie. Rozchody wyniosły 1,6 mld zł i w porównaniu z sierpniem 2019 r. spadły o 1,1 mld zł. Na dodatnie saldo dochodów wtórnych (0,3mld zł) złożyło się ujemne saldo sektora rządowego (0,5 mld zł) oraz dodatnie saldo pozostałych sektorów (0,8 mld zł). Przychody z tytułu dochodów wtórnych pozostałych sektorów ukształtowały się na poziomie 1,6 mld zł, a rozchody wyniosły 0,8 mld zł - wyliczył NBP.

Bank centralny wskazał ponadto, że w sierpniu z budżetu UE wpłynęło 4,8 mld zł, z czego 1,3 mld zł zarejestrowano w rachunku bieżącym. Chodzi głównie na dopłaty bezpośrednie dla rolników. W rachunku kapitałowym napływ środków w kwocie 3,5 mld zł zasilił Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności. W sierpniu 2020 r. zapłacono składkę w wysokości 1 mld zł. "Po uwzględnieniu zapłaconej składki saldo transferów z Unią Europejską było dodatnie i wyniosło 3,8 mld zł" - podkreślono.

Bank wykazał również, że w sierpniu br. inwestycje nierezydentów w Polsce zmniejszyły się o 0,9 mld zł. Na tę wartość złożyły się ujemne salda inwestycji portfelowych i pozostałych oraz dodatnie saldo inwestycji bezpośrednich.

Jak poinformowano, inwestycje bezpośrednie nierezydentów zwiększyły się z kolei o 4,0 mld zł. Chodziło o wzrost zobowiązań z tytułu reinwestycji zysków, które wyniosły 5,1 mld zł oraz z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych o 2,4 mld zł. "Saldo instrumentów dłużnych było ujemne i wyniosło 3,5 mld zł. Saldo zagranicznych inwestycji portfelowych było ujemne i wyniosło 2 mld zł. O wysokości tego salda zadecydował spadek wartości dłużnych papierów wartościowych w portfelach nierezydentów o 2,1 mld zł. W dużej mierze wynikał on z wycofania się nierezydentów z inwestycji w skarbowe papiery dłużne wyemitowane na rynku krajowym (o 1,9mld zł). Nierezydenci nieznacznie zwiększyli swoje zaangażowanie w udziałowe papiery wartościowe (o 0,1 mld zł)" - wyjaśnił bank.

NBP dodał, że pozostałe inwestycje po stronie pasywów zmniejszyły się o 2,9 mld zł. Jak wyjaśniono, wpływ na wartość tej pozycji miał bank centralny, który zmniejszył swoje zobowiązania o 1,5 mld zł, głównie z tytułu przeprowadzonych transakcji z KE.

"Pozostałe sektory (przedsiębiorstwa) również zmniejszyły swoje zobowiązania o 0,8 mld zł (...) Sektor bankowy zmniejszył swoje zobowiązania o 0,7 mld zł" - czytamy w opracowaniu banku.

NBP poinformował także, że w sierpniu br. dodatnie było też saldo inwestycji polskich podmiotów za granicą - aktywa wzrosły o 6,2 mld zł. Saldo inwestycji bezpośrednich też było dodatnie i wyniosło 6 mld zł.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane