Netia <NTIA.WA> Główne założenia średnioterminowej strategii

Zakład Elektroniki Górniczej &amp;amp;amp;amp;amp;quot;ZEG&amp;amp;amp;amp;amp;quot; S.A.
opublikowano: 22-05-2003, 10:16

Netia <NTIA.WA> Główne założenia średnioterminowej strategii GŁÓWNE ZAŁOŻENIA ŚREDNIOTERMINOWEJ STRATEGII
RAPORT BIEŻĄCY NR 051/2003
Zarząd Spółki Netia Holdings S.A. ("Spółka") przedstawia poniżej główne założenia pięcioletniego planu strategicznego Grupy Netia, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Spółki:
Wizja
-----
Być najczęściej wybieranym przez klientów biznesowych operatorem usług telekomunikacyjnych w Polsce.
Misja
-----
Świadczyć kompleksowe usługi telekomunikacyjne o wysokiej wartości dodanej, ukierunkowując przyszły wzrost i rozwój oferty produktowej na zaspokajanie potrzeb klientów biznesowych, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich standardów świadczenia usług dla sektora masowego. Osiągać maksymalny poziom zadowolenia naszych klientów, oferując oprócz tradycyjnych usług głosowych zaawansowane rozwiązania telekomunikacyjne, w tym transmisję danych, usługi internetowe i szerokopasmowe.
Strategia
---------
Kontynuując dotychczasowe wyniki, konsekwentnie rozwijać trendy dwucyfrowego wzrostu przychodów Netii i zwiększania marży EBITDA poprzez poszerzenie zakresu usług świadczonych klientom biznesowym. Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez: (i) przejęcia innych firm/podmiotów, (ii) ekonomicznie uzasadnioną rozbudowę sieci telekomunikacyjnej, poszerzającą obszary dostępu metodą rozwoju organicznego i/lub nabywania aktywów oraz (iii) wprowadzanie nowych produktów i usług. Inwestycje na rynku masowym ukierunkowane będą na obniżenie ilości rezygnacji oraz wyłączeń abonentów (churn) i utrzymanie istniejącej bazy klientów. Rozwój Netii będzie finansowany ze środków własnych Spółki oraz oszczędności uzyskiwanych dzięki: (i) optymalizacji działalności na rynku masowym, (ii) wprowadzaniu kolejnych ulepszeń operacyjnych oraz (iii) efektowi synergii finansowych, powstałych w wyniku połączeń z nabytymi podmiotami. Równocześnie przejęcia dużych podmiotów, włączając fuzje, mogą wymagać odrębnego finansowania.
Podstawowe cele
---------------
1. Wprowadzać nowe produkty i usługi dla klientów biznesowych, zgodnie z ich potrzebami oraz trendami technologicznymi;
2. Przeorganizować tryb świadczenia usług na rzecz klientów biznesowych w sposób zapewniający wyższą jakość usług klientom kluczowym, tzn. klientom, którzy generują lub w stosunku do których przewiduje się, że będą generować znaczącą część przychodów Netii. Realizacja tych założeń będzie wymagać reorganizacji stosownych zespołów w Spółce oraz odpowiednich realokacji wydatków na działalność operacyjną oraz inwestycje;
3. Optymalizować poziom usług i wydatków związanych z rynkiem masowym poprzez wykorzystanie efektywności dostępnej w ramach nowego systemu zarządzania obsługą klienta (CRM);
4. Nabywać inne spółki telekomunikacyjne, których przejęcie wesprze strategiczne założenia Netii dotyczące koncentracji działalności na segmencie klientów biznesowych, tak jak w przypadku ostatniej transakcji zakupu spółki TDC Internet Polska S.A.; oraz
5. Osiągać atrakcyjne, dwucyfrowe wzrosty średnich rocznych przychodów oraz solidne wskaźniki rentowności, zapewniające inwestorom coroczną poprawę marż, doprowadzając do podwojenia przychodów i osiągnięcia marży EBITDA na poziomie 35% do roku 2008.
Data sporządzenia raportu: 22-05-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Zakład Elektroniki Górniczej &amp;amp;amp;amp;amp;quot;ZEG&amp;amp;amp;amp;amp;quot; S.A.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Netia &lt;NTIA.WA&gt; Główne założenia średnioterminowej strategii