Netia <NTIA.WA> Nabycie akcji i wierzytelności spółki Regionalne Sieci Telekomunikacyjne El-Net S.A.

opublikowano: 29-01-2004, 15:09

Netia <NTIA.WA> Nabycie akcji i wierzytelności spółki Regionalne Sieci Telekomunikacyjne El-Net S.A. NABYCIE AKCJI I WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKI REGIONALNE SIECI TELEKOMUNIKACYJNE EL-NET S.A.
RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2004
Zarząd spółki Netia S.A. ("Spółka" lub "Netia") informuje o nabyciu akcji i wierzytelności spółki Regionalne Sieci Telekomunikacyjne El-Net S.A. ("El-Net"), co stanowi kolejny ważny etap procesu konsolidacji polskiego sektora telekomunikacyjnego.
El-Net jest jednym z największych niezależnych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce, świadczącym usługi dla ponad 61 tysięcy abonentów, w tym 17 tysięcy klientów biznesowych, na terenie Warszawy i Bydgoszczy. Pakiet produktów oferowanych przez El-Net obejmuje usługi w zakresie telefonii stacjonarnej, ISDN, dostępu do Internetu, dzierżawy łączy i telewizji kablowej. Przewiduje się, że przychody El-Netu za rok 2003 wyniosą około 115 milionów złotych, a zysk EBITDA - około 24 milionów złotych. Około 59% przychodów El-Netu z usług głosowych jest generowanych przez klientów biznesowych.
Powyższa transakcja jest kolejnym etapem dotychczasowej współpracy Netii z innymi operatorami niezależnymi. Netia współpracuje już z El-Netem w oparciu o kilka szczegółowych umów handlowych, jak również o ogólne trójstronne porozumienie o współpracy, podpisane w 2002 roku przez Netię, El-Net i Dialog (por. raport bieżący nr 058/2002 z dnia 5 czerwca 2002 r.).
Komentując transakcję nabycia Wojciech Mądalski, prezes zarządu Netii, powiedział: - Zakup El-Netu jest zgodny z naszą strategią podwojenia przychodów do 2008 roku w oparciu o wysokiej jakości ofertę dla klientów, wspartą działalnością z zakresu fuzji i przejęć. Po dokonanej w zeszłym roku transakcji nabycia spółki TDC Internet Polska (obecnie Świat Internet), dzisiejsza transakcja potwierdza pozycję Netii jako wiodącego uczestnika procesu konsolidacji rynku telekomunikacyjnego.
Netia z powodzeniem pozyskuje klientów biznesowych i osiąga coraz wyższe przychody z tytułu świadczenia zaawansowanych rozwiązań telekomunikacyjnych o wysokiej wartości dodanej. Po transakcji Netia będzie miała jeszcze lepszą podstawę do konsekwentnego wzrostu przychodów i zwiększania marż. Oprócz wejścia na nowy dla nas rynek bydgoski, nabycie El-Netu wzmacnia pozycję Netii wśród klientów biznesowych w Warszawie.
Zbigniew Łapiński, członek zarządu ds. finansowych, powiedział: - Netia nabyła 100% kapitału zakładowego El-Netu i wszystkie długoterminowe zobowiązania wobec spółki-matki Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o. oraz wobec konsorcjum banków za kwotę 96,5 milionów złotych. Sfinansowaliśmy transakcję ze środków własnych i włączymy El-Net do skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy Netia za pierwszy kwartał 2004 roku. Dzisiejsza transakcja pozwoli na restrukturyzację finansową zadłużenia El-Netu. Ponadto El-Net złożył wniosek o zamianę swych zobowiązań koncesyjnych w wysokości około 114 milionów euro na inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną. Mamy zamiar przeprowadzić proces operacyjnej konsolidacji Netii i El-Netu podobnie, jak miało to miejsce w przypadku niedawno zakończonego procesu integracji Netii i Świat Internet.
Szczegółowe warunki transakcji
------------------------------
W dniu 29 stycznia br. Netia nabyła za pośrednictwem swojej w 100% zależnej spółki Netia Ventures Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Ventures") od Tele-Tech Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Tele-Tech") 3.100.000 (trzy miliony sto tysięcy) zwykłych akcji imiennych Regionalnych Sieci Telekomunikacyjnych El-Net S.A. ("Akcje El-Net") o wartości nominalnej 310.000.000 (trzysta dziesięć milionów) złotych, stanowiących 100% kapitału zakładowego i dających 100% głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Regionalne Sieci Telekomunikacyjne El-Net S.A. z siedzibą w Warszawie ("El-Net").
Ponadto, Ventures kupiła od BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("BRE") wierzytelności przysługujące w stosunku do El-Net z tytułu pożyczek udzielonych przez poprzednich akcjonariuszy i podmioty powiązane na kwotę główną w wysokości 570,0 milionów złotych powiększoną o należne odsetki, zabezpieczone zastawami rejestrowymi na majątku El-Netu w Warszawie ("Wierzytelności El-Net") i wierzytelności przysługujące w stosunku do El-Netu z tytułu bankowego kredytu konsorcjalnego na kwotę główną w wysokości 160,0 milionów złotych powiększoną o należne odsetki, zabezpieczonego zastawami rejestrowymi na majątku El-Netu w Warszawie i w Bydgoszczy ("Wierzytelności Kredytowe").
Cena zapłacona przez Ventures za wszystkie nabyte prawa wyniosła 96,5 milionów złotych, a koszty transakcji stanowią ok. 3% ceny nabycia. Wartość transakcji nie przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Netia sfinansowała zakup ze środków własnych. Inwestycja w akcje El-Netu ma charakter długoterminowy. Ani Spółka ani osoby zarządzające lub nadzorujące Spółkę nie posiadają powiązań z Tele-Tech, BRE, bądź z osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Tele-Tech i BRE.
Zgodnie z wstępnymi danymi finansowymi na dzień 31 grudnia 2003 roku, nie poddanymi badaniu przez biegłego rewidenta, całkowite zobowiązania koncesyjne El-Netu, objęte podobnym procesem restrukturyzacji, jaki miał miejsce w przypadku Netii, której zobowiązania koncesyjne zostały umorzone w grudniu 2003 r (por. raport bieżący nr 123/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r.) wynoszą około 114 milionów euro (równowartość 540 milionów złotych według średniego kursu NBP z dnia 28 stycznia 2004 r.). Zobowiązania długoterminowe El-Netu, za wyjątkiem zobowiązań koncesyjnych oraz zobowiązań wobec Netii wynikających z nabycia wierzytelności El-Netu przez Ventures, nie przekraczają 3 milionów złotych. Z kolei zobowiązania bieżące El-Netu (łącznie z kredytem bankowym o wartości poniżej 1 miliona złotych) pomniejszone o należności krótkoterminowe i środki pieniężne nie przekraczają kwoty 21 milionów złotych.
Data sporządzenia raportu: 29-01-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Netia &lt;NTIA.WA&gt; Nabycie akcji i wierzytelności spółki Regionalne Sieci Telekomunikacyjne El-Net S.A.