Netia <NTIA.WA> Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w związku z realizacją warrantów subskrypcyjnych

Netia <NTIA.WA> Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w związku z realizacją warrantów subskrypcyjnych REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH
RAPORT BIEŻĄCY NR 066/2003
Zarząd Netii Holdings S.A. (dalej "Spółka") informuje, że na dzień 10 czerwca 2003 roku Spółka wyemitowała 97.550 akcji na okaziciela serii J w związku z wykonaniem przez posiadaczy 49.875 dwuletnich warrantów subskrypcyjnych oraz 47.675 trzyletnich warrantów subskrypcyjnych Spółki. Cena emisyjna każdej emitowanej akcji serii J wynosi 2,53 złotego. Na każdą wyemitowaną akcję serii J przypada jeden głos na zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Akcje serii J są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.("GPW") pod jednym kodem z akcjami pozostałych serii Spółki: PLNETIA00014.
W wyniku dokonanych transakcji w obrocie na GPW znajduje się obecnie:
a) 32.374.346 dwuletnich warrantów subskrypcyjnych, oznaczonych kodem NETPPO2, uprawniających ich posiadaczy do nabycia Akcji Serii J Spółki do dnia 29 kwietnia 2005 r. oraz
b) 32.376.546 trzyletnich warrantów subskrypcyjnych, oznaczonych kodem NETPPO3, uprawniających ich posiadaczy do nabycia Akcji Serii J Spółki do dnia 29 kwietnia 2006 r., Kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 344.142.762 (słownie: trzysta czterdzieści cztery miliony sto czterdzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa) złote i dzieli się na 344.142.762 akcje o wartości nominalnej 1 złoty każda, dających łącznie 344.142.762 (słownie: trzysta czterdzieści cztery miliony sto czterdzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
Wykonanie warrantów subskrypcyjnych nastąpiło zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale III prospektu emisyjnego Spółki z dnia 17 kwietnia 2002 r. udostępnionego do publicznej wiadomości w dniu 2 grudnia 2002 r. wraz ze zmianami udostępnionymi do publicznej wiadomości w dniu 24 kwietnia 2003 r. ("Prospekt") na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 4 kwietnia 2002 roku w sprawie emisji obligacji I, II i III serii z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii J i K (por. raport bieżący Nr 043/2002 z dnia 4 kwietnia 2002 roku).
Wniosek o ujawnienie w Krajowym Rejestrze Sądowym wysokości aktualnego kapitału zakładowego Spółki zostanie zgłoszony do dnia 7 lipca 2003 roku.
Data sporządzenia raportu: 10-06-2003

Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Rzetelne dziennikarstwo i świadomość biznesowa

Tego właśnie możesz się spodziewać wykupując dostęp do treści Pulsu Biznesu
PB online
Dopasuj „PB” do Twoich potrzeb
Nowy klient
Wydanie cyfrowe Poznaj „PB”

Chcesz nas lepiej poznać?

Wypróbuj wersję Basic przez pierwszy miesiąc w promocyjnej cenie!

7 90 za 1-szy miesiąc
wybierz
Wydanie cyfrowe Basic

Aktywuj dostęp do pb.pl – zyskasz nieograniczoną możliwość czytania najświeższych informacji z gospodarki i rynków. Aby korzystać z nich jeszcze wygodniej, pobierz aplikację mobilną.

od 63 20 / miesiąc
wybierz
Wydanie cyfrowe Premium

Zamów wersję Premium, a do Twojej dyspozycji będzie pełna zawartość pakietu Basic, a dodatkowo: e-wydania, raporty branżowe, LexBiznes oraz atrakcyjne rabaty na konferencje.

od 103 20 / miesiąc
wybierz
Nowość
Wydanie cyfrowe + spotdata Premium +

Uruchom pakiet Premium+ wraz z dostępem do serwisu z raportami ekonomicznymi SpotData Research, a uzyskasz szybki wgląd w aktualne trendy na rynkach, w przemyśle i handlu.

od 199 20 / miesiąc
wybierz
Więcej »
Szczegóły pakietów
Ukryj
Basic
Premium
Premium +

Pełny dostęp do treści serwisu pb.pl

Prosta nawigacja pozwoli Ci korzystać z sekcji, które Cię interesują

Newslettery

Otrzymasz aktualny przegląd wiadomości o biznesie, branży, inwestycjach z Polski i ze świata

Aplikacja mobilna

Korzystaj wygodnie na każdym urządzeniu mobilnym z systemem Android lub iOS

Ponad milion archiwalnych artykułów

Nic Cię nie ominie. Zawsze możesz wrócić do tematów, które Cię zainteresowały

Raporty, rankingi, zestawienia

Dostęp m.in. do katalogów Gazel Biznesu, wyników rankingu Złoty Bankier, a także licznych raportów na temat bankowości w Polsce

E-wydanie „Puls Biznesu”

Elektroniczna wersja dziennika dostępna o godzinie 22 dzień wcześniej niż na papierze

E-wydanie „Puls Biznesu Weekend”

E-wersja ekskluzywnego miesięcznika, poświęconego tematyce lifestylowej w ujęciu biznesowym

Lex Biznes

System wiedzy prawnej LexBiznes, w którym znajdziesz m.in. wzory dokumentów oraz pism i akty prawne

Rabat na konferencje i szkolenia

Rabat w wysokości 10% możesz wykorzystać wiele razy w trakcie trwania swojej subskrypcji

Dostęp do 40 tys. wykresów i statystyk

Możliwość pobrania statystyki w formie wykresów i tabel do Excela

3 cykliczne raporty makroekonomiczne

Prognozy makroekonomiczne dla 1) Polski, 2) krajów CEE i 3) największych gospodarek świata / SpotData Research

3 cykliczne analizy szans i ryzyk finansowych

Mapa 1) ryzyka niewypłacalności w branżach, 2) cen surowców i towarów rolnych i 3) finansowa / SpotData Research

4 cykliczne analizy kluczowych trendów

Monitoring 1) handlu detalicznego, 2) przemysłowy, 3) rynku pracy i 4) budownictwa i nieruchomości / SpotData Research

Newsletter: Dane dnia

Ignacy Morawski opisuje swoje spostrzeżenia na temat najważniejszych trendów w polskiej gospodarce

Inspiracje Pulsu Biznesu