Netia <NTIA.WA> Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 11 marca 2004 roku

opublikowano: 12-03-2004, 09:49

Netia <NTIA.WA> Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 11 marca 2004 roku UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NWZA W DNIU 11 MARCA 2004 ROKU
RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2004
Zarząd Netii SA (dalej "Spółka") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 11 marca 2004 roku (dalej "NWZA") podjęło uchwały w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej Spółki oraz ustalenia wynagrodzeń członków rady nadzorczej.
(i) zmiany w składzie rady nadzorczej
-----------------------------------------
NWZA odwołało z rady nadzorczej Spółki Jarosława Bauca, Morgana Ekberga oraz Ewę-Marię Robertson.
NWZA powołało do rady nadzorczej Marka Holdswortha, Huberta Janiszewskiego, Bogusława Kasprzyka i Alicję Kornasiewicz.
W związku z powyższymi zmianami, w skład rady nadzorczej Spółki wchodzi obecnie siedem (7) osób: Nicholas N. Cournoyer (przewodniczący rady nadzorczej), Mark Holdsworth, Hubert Janiszewski, Bogusław Kasprzyk, Alicja Kornasiewicz, Richard James Moon oraz Andrzej Radzimiński. Poniżej publikujemy życiorysy członków rady nadzorczej wybranych przez NWZA:
Mark Holdsworth (lat 33) ukończył University of Edinburgh w Szkocji na wydziale historii oraz studia podyplomowe w zakresie nauk politycznych na University of Pennsylvania, USA. W swojej karierze zawodowej pełnił szereg funkcji w ramach grupy ING. W latach 2001 - 2003 był dyrektorem zarządzającym ING Bank, odpowiedzialnym za rynek akcji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Ameryki Łacińskiej. Równocześnie pełnił funkcję członka rady nadzorczej ING Securities SA w Warszawie. W latach 1999 - 2000 był zatrudniony w ING Barings Ltd. jako dyrektor zespołu sprzedaży akcji na rynkach Europy Wschodniej, a w latach 1995 -1999 jako specjalista w tym zespole.
Hubert Janiszewski (lat 60) jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz Politechniki Warszawskiej. Pełni obecnie funkcje wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Deutsche Bank PBC SA, członka rady nadzorczej Deutsche Bank Polska SA, przewodniczącego rady nadzorczej DB Securities SA oraz członka rady nadzorczej PGF SA. W latach 1999 - 2002 był dyrektorem zarządzającym Deutsche Bank AG w Londynie, odpowiedzialnym za działalność na terenie Polski w zakresie bankowości inwestycyjnej. Równocześnie pełnił funkcję członka zarządu Deutsche Bank Polska SA. Wcześniej był zatrudniony w Bankers Trust Co., Londyn (1998-1999) i HSBC Financial Services w Warszawie (1992-1998), pełnił również wysokie funkcje w administracji państwowej.
Bogusław Kasprzyk (lat 41) jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (wydział zarządzania, kierunek zarządzanie finansami) oraz Politechniki Warszawskiej (wydział elektryczny). Od sierpnia 2002 r. pełni funkcję prezesa PZU Życie SA. W latach 1999 - 2002 był zatrudniony w Norwich Union TU na Życie SA (obecnie Sampo TU na Życie SA) jako konsultant projektu. Wcześniej pełnił m.in. funkcje dyrektora finansowego i członka zarządu w spółce Formus Polska Sp. z o.o. (1999), dyrektora finansowego na region centralny w Netii Telekom SA (1996 - 1999) oraz analityka finansowego - kierownika projektu w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych SA (1994-1996).
Alicja Kornasiewicz jest doktorem nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz absolwentką wydziału ekonomicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie.
Pełni obecnie funkcje członka zarządu CA IB Corporate Finance GmbH w Wiedniu odpowiedzialnego za bankowość inwestycyjną grupy CA IB w Europie Środkowo-Wschodniej oraz prezesa/dyrektora zarządzającego CA IB w Polsce. Ponadto jest przewodniczącą rady nadzorczej Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA. W latach 1997-2000 pełniła funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu. W latach 1993-1997 pracowała w Europejskiem Banku Odbudowy i Rozwoju, najpierw w Londynie jako senior banker, a następnie jako przedstawiciel na Polskę, zarządzając jednocześnie biurem w Warszawie. Wcześniej pracowała m.in. jako dyrektor angielskiej firmy audytorskiej Moore and Stephens Cosulting and Chartered Accountants (1991-1993).
(ii) pełna treść uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia rady nadzorczej
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 11 marca 2004 roku
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala niniejszym "Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej" w brzmieniu:
"Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej
§ 1
Każdy członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków.
§ 2
Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w ostatnim miesiącu minionego kwartału, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" ("Kwota Bazowa") skorygowanej o następujące mnożniki:
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1,5 Kwoty Bazowej;
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1,4 Kwoty Bazowej;
3. członek Rady nadzorczej - wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1,2 Kwoty Bazowej.
§ 3
Zmiana niniejszego regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia."
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla "Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej", w brzmieniu ustalonym Uchwałą nr 11 z dnia 15 lutego 2003 roku, oraz uchwałę nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12.06.2003 roku w sprawie dodatkowego wynagrodzenia niektórych członków Rady Nadzorczej.
Data sporządzenia raportu: 12-03-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Netia &lt;NTIA.WA&gt; Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 11 marca 2004 roku