Netia <NTIA.WA> Umorzenie zobowiązań z tytułu koncesji na świadczenie lokalnych usług telekomunikacyjnych

Netia <NTIA.WA> Umorzenie zobowiązań z tytułu koncesji na świadczenie lokalnych usług telekomunikacyjnych UMORZENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KONCESJI NA ŚWIADCZENIE LOKALNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH RAPORT BIEŻĄCY NR 123/2003 Zarząd Netii S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 29 grudnia 2003 roku Netia Telekom Telmedia S.A., Netia Telekom Mazowsze S.A. oraz Netia Telekom Silesia S.A., podmioty zależne od Spółki, otrzymały decyzje Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie umorzenia zobowiązań z tytułu uzyskanych koncesji na świadczenie lokalnych usług telekomunikacyjnych oraz opłat prolongacyjnych, ustalonych w związku z dokonanymi wcześniej odroczeniami terminów płatności rat opłat koncesyjnych, w zamian za inwestycje dokonane w infrastrukturę telekomunikacyjną w latach 2001 oraz 2002 ("Decyzje"). Łączna wysokość umorzonych opłat koncesyjnych wynosi 91.385 tys. EUR, natomiast wartość umorzonych opłat prolongacyjnych wynosi łącznie 15.799 tys. złotych. W związku z otrzymaniem Decyzji zobowiązania spółek grupy Netia z tytułu koncesji na świadczenie lokalnych usług telekomunikacyjnych wykazane w sprawozdaniach finansowych za czwarty kwartał 2003 roku zostaną zredukowane do zera, przy czym umorzenie to zostanie odzwierciedlone częściowo przez obniżenie wartości koncesji, a częściowo w rachunku zysków i strat. Wspomniane powyżej obniżenie wartości koncesji jest powiązane z testem aktywów pod kątem trwałej utraty ich wartości (ang. impairment test), przeprowadzonym w trzecim kwartale 2003 roku (por. raport bieżący 114/2003 i raport okresowy SA-QSr 3/2003 z dnia 5 listopada 2003 roku). Data sporządzenia raportu: 29-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ