Netia <NTIA.WA> Zawarcie umowy nabycia 100% akcji TDC Internet SA

Netia <NTIA.WA> Zawarcie umowy nabycia 100% akcji TDC Internet SA ZAWARCIE UMOWY NABYCIA 100% AKCJI TDC INTERNET SA RAPORT BIEŻĄCY Nr 030/2003 Zarząd spółki Netia Holdings S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 2 kwietnia 2003 roku Netia Świat S.A. ("Netia Świat") podmiot zależny od Spółki zawarł z TDC INTERNET A/S spółką z siedzibą w Kopenhadze ("TDC Internet") , umowę przewidującą nabycie przez Netię Świat S.A. 100% udziału w kapitale akcyjnym i taki sam udział głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy TDC Internet Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("TDC IP"), która jest podmiotem dominującym w stosunku do następujących spółek: Polbox Sp. z o.o., Pik Net Sp. z o.o., Publiczny Dostęp do Internetu Sp. z o.o., Multinet S.A., Internet Data Systems S.A., Polska On-Line Holding S.A oraz Polska On-Line Sp. z o.o. ("Spółki Zależne"). Netia Świat kupi od TDC Internet: a) 17.429.432 (siedemnaście milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwie) akcji imiennych TDC IP o wartości nominalnej 10 (dziesięciu) złotych każda, stanowiących obecnie 100% kapitału zakładowego TDC IP w dniu Zamknięcia Transakcji ("Akcje Istniejące"); oraz b) 268 (dwieście sześćdziesiąt osiem) nowych akcji TDC IP o wartości nominalnej 10 (dziesięciu) złotych każda w podwyższonym kapitale zakładowym TDC IP ("Nowe Akcje"). Sprzedaż Akcji Istniejących ma nastąpić do 15 kwietnia 2003 roku. Sprzedaż Akcji Istniejących nastąpi jeżeli ziszczą się warunki szczegółowo opisane w Umowie. Po nabyciu Akcji Istniejących, sprzedaż Nowych Akcji nastąpi w ciągu trzech dni po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego TDC IP przez sąd. Cena za wszystkie nabywane akcje TCD IP wyniesie 1.000 (jeden tysiąc) euro. Netia Świat pokryje cenę sprzedaży ze środków własnych. Inwestycja ma charakter długoterminowy. TDC IP zmieni firmę i zaprzestanie korzystać w stosunkach handlowych z nazwy "TDC". Data sporządzenia raportu: 02-04-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ