Netia wygenerowała aż 1,3 mld zł straty netto

Tomasz Furman
opublikowano: 20-02-2002, 00:00

Drugi co do wielkości operator telefonii stacjonarnej w Polsce —Netia Holdings — mimo lepszych przychodów ze sprzedaży, wygenerował w 2001 r. rekordowo wysokie straty. Ujemny wynik finansowy miał miejsce zarówno na poziomie spółki matki, jak i całej grupy kapitałowej. Wyniósł on odpowiednio 1 mld zł i 1,28 mld zł. Powodem drastycznego pogorszenia wyników był znaczący wzrost niemal wszystkich rodzajów kosztów.

Ze względu na rozbudowaną strukturę holdingową Netii Holdings dla analityków i inwestorów najważniejsze są dane zawarte w raporcie skonsolidowanym. Tymczasem na poziomie grupy kapitałowej w ubiegłym roku wygenerowano 536,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowiło wzrost o ponad 22 proc. Jak informuje zarząd spółki, rezultat taki udało się osiągnąć głównie dzięki koncentracji działalności na pozyskaniu i utrzymaniu klientów biznesowych. Realizacja tego typu zadań, podobnie zresztą jak i rozbudowa sieci szkieletowej, ma również w przyszłości przyczyniać się do generowania największych przychodów. Poza wymienionymi czynnościami przedsiębiorstwo rozpoczęło również świadczenie usług międzystrefowych. Pakiet oferowanych klientom usług rozszerzono także o transmisje danych Frame Relay, stały numer dostępu do Internetu oraz nowe pakiety taryfowe.

Mimo wyraźnego wzrostu zrealizowanej przez Netię Holdings sprzedaży, jej dynamika nie jest już tak duża jak w latach poprzednich. Przyczyn tego zjawiska należy upatrywać zarówno w samej spółce, jak i jej otoczeniu. Wśród przesłanek zewnętrznych najważniejszymi są zapewne te związane ze spowolnieniem gospodarczym oraz pogorszeniem klimatu inwestycyjnego w branży telekomunikacyjnej. Z tych m.in. powodów warszawskie przedsiębiorstwo nie mogło uzyskać dostępu do nowych źródeł finansowania, co zaowocowało zmniejszeniem nakładów inwestycyjnych w stosunku do pierwotnie zakładanych. Brak nowych środków wymusił z kolei działania oszczędnościowe wewnątrz grupy. W ich efekcie musiano zarówno zrezygnować z niektórych planów, jak i ograniczyć realizację podstawowych celów. Niezależnie od podjętych działań w 2001 r. niemal wszystkie rodzaje kosztów uległy znaczącemu wzrostowi.

Już na poziomie wyniku brutto na sprzedaży Netia Holdings wygenerowała 75 mln zł straty, co było rezultatem ponad 30-proc. wzrostu kosztów wytworzenia sprzedanych produktów. Dzięki zdecydowanie wyższym kosztom ogólnego zarządu, a zwłaszcza pozostałych kosztów operacyjnych, strata na podstawowej działalności wyniosła ponad 295 mln zł. Największe obciążenia wiązały się jednak z zobowiązaniami. Na 31 grudnia 2001 r. grupa kapitałowa tylko z tytułu wyemitowanych obligacji w walutach obcych wykazywała prawie 3,4 mld zł zobowiązań. Znaczne wahania kursu złotego wobec euro i dolara oraz umocnienie się złotego, zwłaszcza w okresie ostatniego kwartału spowodowały, że na poziomie skonsolidowanym wykazano ponad 857 mln zł kosztów finansowych. Co ciekawe, na ich wielkość istotny wpływ wywarły także transakcje, które miały zabezpieczyć ryzyko kursowe. Negatywny wpływ na wyniki musiały wywrzeć także płatności związane z obsługą zadłużenia. Ostatecznie strata netto grupy kapitałowej wyniosła 1 275,6 mln zł wobec 499,0 mln zł w 2000 r.

Kłopoty Netii Holdings na obecnej stracie jednak się nie kończą, o czym najlepiej zdają się świadczyć decyzje podejmowane przez obecne władze spółki. Przede wszystkim długoterminowy plan biznesowy opracowany dla całej grupy zakłada dalsze ograniczanie wydatków inwestycyjnych i operacyjnych. Przedsiębiorstwo stara się również zwiększyć swoją efektywność poprzez odzyskiwanie należności oraz rozwiązywanie umów z odbiorcami nie płacącymi za wykonane usługi. Do ograniczenia kosztów mają przyczynić się także działania związane z umorzeniem lub odroczeniem opłat za uzyskane koncesje. Niezależnie od czynionych starań, decydujące znaczenie ma jednak zamiana wierzytelności, zwłaszcza tych wynikających z obligacji na akcje spółki. W ocenie analityków, bez realizacji tego zadania plajta grupy jest raczej przesądzona.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Tomasz Furman

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Netia wygenerowała aż 1,3 mld zł straty netto