NFI Drugi <NFIWb.WA> 26/2003 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Piotr Kuczyński
21-08-2003, 16:41

NFI Drugi <NFIWb.WA> 26/2003 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 26/2003 PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Zarząd Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione w dniu 1 września 2003 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Uchwała nr 1/2003
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna z dnia 1 września 2003 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana ______________________
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 2/2003
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna z dnia 1 września 2003 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie __________________________
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 3/2003
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna z dnia 1 września 2003 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 8 sierpnia 2003 roku, numer 154/2003, poz. 8364.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 4/2003
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna z dnia 1 września 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian do umowy o zarządzanie majątkiem Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna zawartej w dniu 26 lipca 1999 r. z PZU NFI Management Sp. z o.o. wprowadzonych aneksem nr 1
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. z 1993 r. nr 44 poz. 202 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 3 Umowy o zarządzanie majątkiem Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 26 lipca 1999 r. postanawia zatwierdzić zmiany do w/w umowy uzgodnione przez strony w Aneksie nr 1 do w/w umowy. Aneks nr 1 do umowy o zarządzanie majątkiem Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 5/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna z dnia 1 września 2003 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana / Panią _______________________
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 6/2003
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna z dnia 1 września 2003 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana / Panią __________________
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 21-08-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Piotr Kuczyński

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / NFI Drugi &lt;NFIWb.WA&gt; 26/2003 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie