NFI Foksal <NFIWj.WA> 13/2003 powołanie członków Rady Nadzorczej Foksal NFI S.A.

Zakłady Mięsne &amp;amp;amp;amp;amp;quot;POZMEAT&amp;amp;amp;amp;amp;quot; w Poznaniu Spółka Akcyjna
28-02-2003, 17:35

13/2003 POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ FOKSAL NFI S.A.

Zarząd Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. (Fundusz), informuje, że w dniu 28 lutego 2003 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej Funduszu następujące osoby:

1) Pana Piotra Bogdana Kaczyńskiego, lat 46, absolwenta Wydziału Ekonomiki Produkcji, Uniwersytetu Gdańskiego, w latach 1992 - 1993 był Prezesem Zarządu spółki "KGHM Polska Miedź S.A.", w latach 1993 - 1994 Członkiem Zarządu spółki TP S.A., w latach 1994 - 1995 pełnomocnikiem Zarządu Banku Gdańskiego S.A. a następnie Dyrektorem Zarządzającym. W latach 1998 - 1999 pełnił funkcję Członka Zarządu spółki "DGT Sp. z o. o.", w latach 2000 - 2002 był Wiceprezesem Zarządu spółki "TP Incest Sp. z o. o.", od 2002 r. jest Doradcą Prezesa w spółce "Softbank Service Sp. z o. o."; Pan Piotr Bogdan Kaczyński nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Piotr Bogdan Kaczyński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

2) Pana Pawła Kołodziejskiego, lat 26, absolwenta Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW, w 1999 roku ukończył kurs brokerów giełd towarowych, w 1999 roku był Wiceprzewodniczącym Rady Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich, w 2001 roku pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na stanowisku Doradcy Prezesa Rady Ministrów a następnie jako p.o. Zastępcy Dyrektora Sekretariatu Prezesa Rady Ministrów. Pan Paweł Kołodziejski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Paweł Kołodziejski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

3) Pana Jerzego Łopacińskiego, lat 53, absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, który w roku 1984 został wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W latach 1978 - 1984 był zatrudniony w Izbie Skarbowej, od 1992 r. wykonuje zawód radcy prawnego pracując w kancelarii radców prawnych "Patron spółka cywilna" z siedzibą w Gdańsku. W latach 2001 - 2003 pełnił również funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą: "Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie oraz w roku 2002 był Pełnomocnikiem Wojewody Pomorskiego ds. prywatyzacji PPKS w Gdyni; Pan Jerzy Łopaciński nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jerzy Łopaciński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

4) Pana Henryka Antoniego Ogryczaka, lat 56, absolwenta Politechniki Gdańskiej i podyplomowych studiów z zakresu ekonomii i zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, pracował jako Dyrektor Naczelny Stoczni im. Komuny Paryskiej, był Prezesem Zarządu Stoczni Gdynia S.A., w latach 1999 - 2000 pełnił funkcję Wiceministra Gospodarki, od 2002 r. w Raiffeisen Investment Polska nadzoruje realizację projektów bankowości inwestycyjnej; Pan Henryk Antoni Ogryczka nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Henryk Antoni Ogryczka nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

5) Pana Przemysława Piotra Sęczkowskiego, lat 34, absolwenta Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, który w latach 1992 - 1997 zatrudniony był w Banku Gdańskim jako Dyrektor Departamentu Skarbu a następnie w latach 1996 - 1997 na stanowisku Dyrektora Zarządzającego Pionów Skarbu. W październiku 1997 r. podjął współpracę z bankiem Współpracy Europejskiej S.A., gdzie przez rok piastował stanowisko Wiceprezesa Zarządu. W latach 1998 - 2000 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej w spółce "Impexmetal S.A." W latach 1999 - 2000 był Zastępcą Dyrektora Generalnego ds. Ekonomiczno - Finansowych w PPUP Poczta Polska, obecnie współpracuje z firmą zarządzającą Concordia; Pan Przemysław Piotr Sęczkowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Przemysław Piotr Sęczkowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

6) Pana Ryszarda Tupina, lat 65, absolwenta Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, doktora prawa ze specjalizacją w prawie cywilnym i finansowym, pracował w Narodowym Banku Polskim najpierw jako radca prawny w Oddziale Wojewódzkim NBP w Gdańsku następnie oddelegowany do Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej w Moskwie, w 1978 roku pracował na stanowisku Zastępcy Dyrektora Gabinetu Prezesa - szefa służby prawnej a następnie od 1983 roku jako Dyrektor Biura Prawnego Urzędu Rady Ministrów i od 1990 roku jako Dyrektor Departamentu Prawnego Ministerstwa Współpracy z Zagranicą, w latach 1991 - 1992 był zatrudniony na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego - Członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego, w latach 1993 - 1994 był Dyrektorem Oddziału - Pełnomocnikiem Zarządu Banku Gdańskiego S.A., w latach 1994 - 2002 był Pierwszym Zastępcą Prezesa Zarządu a następnie Dyrektorem - Pełnomocnikiem Zarządu BGŻ S.A., aktualnie pełni obowiązki Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Skarbu Państwa. Pan Ryszard Tupin nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Ryszard Tupin nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Data sporządzenia raportu: 28-02-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Zakłady Mięsne &amp;amp;amp;amp;amp;quot;POZMEAT&amp;amp;amp;amp;amp;quot; w Poznaniu Spółka Akcyjna

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / NFI Foksal &lt;NFIWj.WA> 13/2003 powołanie członków Rady Nadzorczej Foksal NFI S.A.