NFI Foksal <NFIWj.WA> 5/2004 informacja Zarządu Foksal NFI S.A.

NFI Foksal <NFIWj.WA> 5/2004 informacja Zarządu Foksal NFI S.A. 5/2004 INFORMACJA ZARZĄDU FOKSAL NFI S.A. Zarząd Spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka") informuje, iż Spółka w dniu dzisiejszym powzięła wiadomość o tym, że Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 7 stycznia 2004 roku, wydanym w sprawie prowadzonej za sygnaturą akt: III RN 139/03, umorzył postępowanie w sprawie rewizji nadzwyczajnej wniesionej przez Prokuratora Generalnego DSP X A 53/295/03 od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 lutego 2003 roku, wydanego w sprawie prowadzonej za sygnaturą akt: III S.A. 2297/02. Umorzenie postępowania nastąpiło w związku z art. 102 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.), który przewiduje umorzenie postępowania w sprawach, "w których wniesiono rewizje nadzwyczajne od orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego, nierozpoznane do dnia 1 stycznia 2004 roku". Obecnie Spółka w oparciu o zapis art. 102 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w terminie 30 dni od dnia doręczenia powyższego postanowienia Sądu Najwyższego o umorzeniu postępowania, wniesie skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego na podstawie przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Data sporządzenia raportu: 30-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ