NFI Foksal <NFIWj.WA> 53/2003 zbycie akcji spółki Iławskie Zakłady Naprawy Samochodów S.A. z siedzibą w Iławie

NFI Foksal <NFIWj.WA> 53/2003 zbycie akcji spółki Iławskie Zakłady Naprawy Samochodów S.A. z siedzibą w Iławie 53/2003 ZBYCIE AKCJI SPÓŁKI IŁAWSKIE ZAKŁADY NAPRAWY SAMOCHODÓW S.A. Z SIEDZIBĄ W IŁAWIE Zarząd spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") informuje, iż w wyniku transkacji pakietowej rozliczonej w dniu 25 listopada 2003 r. doszło do zbycia 98.618 akcji spółki pod firmą: "Iławskie Zakłady Naprawy Samochodów Spółka Akcyjna" z siedzibą w Iławie ("Spółka"), co stanowi 23,01% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 23,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wartość nominalna sprzedawanych akcji wynosi 2,15 zł za jedną akcję. Cena sprzedaży akcji Spółki wyniosła 6,00 zł za jedną akcję, to jest 591.708 zł za wszystkie sprzedane przez Fundusz akcje. Wartość ewidencyjna (bilansowa netto) sprzedanych akcji Spółki w księgach rachunkowych Funduszu na dzień 30.09.2003 roku wynosiła 1,11 zł za jedną akcję Spółki, tj. 109.091,33 zł za 98.618 akcji Spółki. Kryterium będącym podstawą uznania sprzedanych akcji Spółki za aktywa o znacznej wartości jest ich udział w kapitale zakładowym Spółki (23,01%). Po zbyciu powyższych akcji Spółki Fundusz przestał być akcjonariuszem Spółki i nie posiada żadnych akcji Spółki. Data sporządzenia raportu: 26-11-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ