NFI Foksal <NFIWj.WA> 59/2003 powołanie członków Rady Nadzorczej Foksal NFI S.A.

NFI Foksal <NFIWj.WA> 59/2003 powołanie członków Rady Nadzorczej Foksal NFI S.A. 59/2003 POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ FOKSAL NFI S.A. Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbyło się w dniu 22 grudnia 2003 r. powołało do składu Rady Nadzorczej następujące osoby: 1) Panią Janinę Moszczyńską, lat 51, absolwentkę Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie. Pni Janina Moszczyńska ukończyła ponadto liczne szkolenia m. in. w zakresie prawa Unii Europejskiej i ochrony środowiska. Pracę zawodową rozpoczynała w Hajnowskim Przedsiębiorstwie Suchej Destylacji Drewna zajmując stanowisko Kierownika Działu Technologicznego; następnie w latach 1990- 98 była odpowiedzialna za ochronę środowiska i gospodarkę w lasach państwowych jako Starszy Inspektor w Urzędzie Rejonowym w Hajnówce; od 1999 roku zajmuje stanowisko Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Hajnówce. Legitymuje się doświadczeniem w pracach organów nadzorczych spółek kapitałowych, jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Foton S.A.(w likwidacji). Pani Janina Moszczyńska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. 2) Panią Dorotę Ubysz, lat 38, absolwentkę Uniwersytetu Warszawskiego - specjalizacja chemia organiczna; Master of Science, University of Toronto; Master of Business Administration, York University, Toronto; Conduct and Practices Handbook Course, Londyn; Canadian Securities Course, Toronto. W latach 1993 - 95 pani Dorota Ubysz pracowała jako asystent na Univesity of Toronto, w 1995 - York University; w latach 1997 - 99 jako analityk finansowy TD Securities Inc Toronto; w 1999 - była zatrudniona na stanowisku dyrektora działu analiz Domu Maklerskiego BIG - BG S.A.; w latach 1999-2002 na stanowisku dyrektora działu analiz związana była z SG Securities Polska S.A.; od 2002 roku pracuje jako główny specjalista do spraw analiz produktowych Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Pani Dorota Ubysz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. 3) Pana Romana Małka, lat 49, absolwenta Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Pan Roman Małek ukończył ponadto Studia Podyplomowe na Politechnice Lubelskiej w zakresie planowania i marketingu uzyskując Certyfikat University of Illinois at Urbana - Champaign; program menedżerski na poziomie studiów pomagisterskich - Politechnika Lubelska, Polsko-Amerykański Instytut Zarządzania, The University of Illinois College of Education AT Urbana-Champain; Kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa; posiada zezwolenie Państwowego Urządu Nadzoru Ubezpieczeń w Warszawie na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego. Pracę zawodową rozpoczynał jako nauczyciel, następnie w latach 1978 - 83 związany był z Komendą Chorągwi ZHP w Chełmie, w tym jako zastępca komendanta Chorągwi; w latach 1983-1998 pracował w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Chełmie zajmując kolejno stanowiska kierownika poszczególnych działów, zastępcy dyrektora i dyrektora Biblioteki; w latach 1998 - 2000 pełnił funkcję Prezesa Zarządu BON TON Radio S.A. w Chełmie; w latach 2000 - 2003 był zatrudniony na stanowisku dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej; od 2003 jest kierownikiem Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwo Ubezpieczeń - Filia w Chełmie. Pan Roman Małek nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. 4) Pana Mieczysława Tarczyńskiego, lat 49, absolwenta Instytutu Okrętowego w Gdańsku Politechniki Gdańskiej. Pan Mieczysław Tarczyński w latach 1980 -82 był zatrudniony w Stoczni Gdańskiej im. Lenina; następnie w latach 1982 -90 był właścicielem Wytwórni Materiałów Izolacyjnych w Siedlcach; od 1989 pełni funkcję Prezesa Zarządu PUH ODMET Sp. z o.o. w Siedlcach. Pełni też funkcję V-ce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupa Polska Stal Sp. z o.o. w Krakowie i Przewodniczącego RN SCMB PROBUD S.A. w Siedlcach Pan Mieczysław Tarczyński nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. 5) Pana Łukasza Ingielewicza, lat 26, absolwenta Szkoły Głównej Handlowej, Kierunek Zarządzanie i Marketing II. Pan Łukasz Ingielewicz ukończył ponadto semestralne studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii, gdzie również w 2000 r. był stypendystą na Wydziale Zarządzania, ponadto w 1999r. w ramach stypendium programu SOCRATES - ERASMUS odbywał Studia na Karlstad University w Szwecji. Od 2002 roku pracuje jako specjalista w Departamencie Strategii Telekomunikacji Polskiej S.A. Wcześniej związany kolejno z: Lignotock GmbH, Warszawską Grupą Konsultingowa Sp. z o.o. oraz Marc O'Polo AG. Pan Łukasz Ingielewicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Data sporządzenia raportu: 22-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ