NFI Foksal <NFIWj.WA> 61/2003 nabycie udziałów w spółce ATON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

NFI Foksal <NFIWj.WA> 61/2003 nabycie udziałów w spółce ATON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 61/2003 NABYCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ATON SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, że w dniu 23 grudnia 2003 r., w związku z realizacją umowy sprzedaży udziałów spółki pod firmą: "ATON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka"), zawartej pomiędzy Funduszem a spółką pod firmą: "Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Sprzedający") w dniu 16 grudnia 2003 r., Fundusz nabył własność 36 udziałów w Spółce, co stanowi 23,38% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 23,38% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Wartość nominalna nabytych udziałów wynosi 148.000,00 zł za jeden udział. Cena sprzedaży udziałów w Spółce wyniosła 76.600,00 zł za jeden udział, to jest 2.757.600,00 zł za wszystkie nabyte przez Fundusz udziały. Pomiędzy Funduszem (nabywcą udziałów), osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Funduszem a Sprzedającym lub osobami zarządzającymi Sprzedającym, brak jest innych powiązań niż powiązania umowne. Kryterium będącym podstawą uznania nabytych udziałów w Spółce za aktywa o znacznej wartości jest ich udział w kapitale zakładowym Spółki (23,38%). Nabycie udziałów w Spółce finansowane było ze środków własnych Funduszu. Data sporządzenia raportu: 23-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ