NFI Fortuna <NFIWm.WA> Raport bieżący nr 18/2002 - zmiany w składzie Rady Nadzorczej Funduszu

ŁDA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
21-08-2002, 18:34

RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2002 - ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ FUNDUSZU

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. ("Fundusz") informuje, iż uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Funduszu w dniu 21 sierpnia 2002 roku zostały dokonane następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej Funduszu:

Z dniem 21 sierpnia 2002 r. z Rady Nadzorczej Funduszu odwołani zostali: - Pan Leszek Drogowski; - Pan Wojciech Gawkowski; - Pan Marcin Krupa.

Z dniem 21 sierpnia 2002 r. na członków Rady Nadzorczej Funduszu powołani zostali: - Pan Jacek Grabarczuk; - Pani Dorota Dobija; - Pan Robert Koński.

Pan Jacek Grabarczuk

Data urodzenia - 5 maja 1972 rok.

Jacek Grabarczuk

Przebieg pracy zawodowej 25.01.2002- p.o. z-cy dyrektora Departamentu Prywatyzacji, (od 1.07.br. Departamentu Prywatyzacji l) 15.11.2000 -24.01.2002 - Ministerstwo Skarbu Państwa Departament Spółek Strategicznych i Instytucji Finansowych - naczelnik Wydziału Spółek Kapitałowych/Wydziału Prywatyzacji 1.10.2000 -14.11.2000 - Ministerstwo Skarbu Państwa Departament Spółek Strategicznych i Instytucji Finansowych - główny specjalista 1.12.1998 - 29.09.2000 - Ministerstwo Skarbu Państwa Departament Spółek Strategicznych i Instytucji Finansowych - naczelnik Wydziału Spółek Strategicznych wrzesień 1998 - listopad 1998 - Ministerstwo Skarbu Państwa Departament Spółek Strategicznych i Instytucji Finansowych - p.o. naczelnika Wydziału Spółek Strategicznych marzec - wrzesień 1998 - Ministerstwo Skarbu Państwa Departament Spółek Strategicznych i Instytucji Finansowych - st. inspektor, kierownik projektu wrzesień 1997 - marzec1998 - Ministerstwo Skarbu Państwa Departament Prywatyzacji Spółek i Restrukturyzacji - st inspektor, kierownik projektu wrzesień 1996 -wrzesień 1997 wrzesień 1996 - wrzesień 1997 - Ministerstwo Przekształceń Własnościowych Departament Prywatyzacji Kapitałowej - radca, kierownik projektu

udział m.in. w projektach prywatyzacji (kierownik projektu): o Fabryka Łożysk Tocznych ISKRA S.A. (sprzedaż akcji: 22.01.1998), o Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne POLFA w Rzeszowie S.A. (sprzedaż akcji: 13.10.1997), " Krakowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. (sprzedaż akcji: 13,10.1997), " Poznańskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. (sprzedaż akcji: 28.01,1998), o MENNICA PAŃSTWOWA S.A. (oferta publiczna akcji: kwiecień 1998), o sprzedaż akcji ROLlMPEX S.A.(27.07.2000) nadzór nad projektami prywatyzacji m.in. spółek sektora elektroenergetycznego III etapu prywatyzacji TPSA Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A.

Członkostwo w Radach Nadzorczych z ramienia Skarbu Państwa: 29.06.2001- Bank Współpracy Europejskiej 2.03.1998 r. -29.06.2001 - Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A. 18.05.1998 r. - obecnie - Mennica Państwowej S.A. 2.06.1998-16.12.1998 r. - CIECH S.A.

Wykształcenie 1999 - Szkoła Główna Handlowa, Warszawa podyplomowe studium menedżerskie 1992 - 1996 - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, mgr politologii, specjalność: społeczno-ustrojowa, stosunki międzynarodowe dodatkowe 1998 - Międzynarodowa Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych

Studium dyrektorów marketingu 1997 - Ministerstwo Przekształceń Własnościowych kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych, egzamin złożony przed Komisją Państwową 1997 - szkolenie z zakresu znowelizowanej ustawy o zamówieniach publicznych

1996 - Uppsala University, Szwecja studium Peoples of the Baltic (problematyka Wspólnot Europejskich)

Pani Dorota Dobija

Wykształcenie: Doktorat pt: " Model rachunku wyników w warunkach efektywnego rynku jako metoda pomiaru okresowych zmian kapitału" , Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998; Studia Podyplomowe: "Rachunkowość i Finanse, Uniwersytet Południowo- Wschodniej Anglii, 1991- 1992 Studia magisterskie na kierunku Cybernetyka ekonomiczna i Informatyka, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1987 -1992; Przebieg kariery zawodowej: Dyrektor Programu Studiów Międzynarodowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 1998 - obecnie Adiunkt w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 1998 - obecnie Adiunkt na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego, 1998 - obecnie Asystent w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 1996-1998; Asystent Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992 - 1996. Inne doświadczenie zawodowe: Szkolenia i wykłady na różnych kursach i seminariach prowadzonych między innymi przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania, Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania AE w Krakowie, Centrum Kreowania Liderów, Krajową Izbę Gospodarczą Wykładowca na studiach MBA w Międzynarodowej Szkole Zarządzania w Warszawie Tłumaczenia i interpretacje szkoleń dla różnych programów międzynarodowych z zakresu rachunkowości i finansów, 1992- 1994; Staże i stypendia naukowe: Senior Fulbright Scholar, Univers"ty of lllinois at Urbana Champaing, USA, 2002 Visiting Junior Scholar, Hartford University, USA, 1995 Członkostwo w organizacjach naukowych: European Accounting Association

Robert Koński Data urodzenia - 28 stycznia 1966 roku. Wykształcenie Robert Koński ukończył w 1988 Tufts University w USA wydział stosunków międzynarodowych, oraz JFK School of Goyernment na Uniwersytecie Harvarda otrzymując tytuł MPA w 1997 roku. Obecnie piastuje stanowisko Dyrektora Generalnego w firmie Bankomat 24/Euronet Sp z o.o.

Przebieg kariery zawodowej

W poprzednich etapach swojej kariery Robert Koński przez pięć lat był Doradcą Ministra Finansów (1990-1995) pracując przy restrukturyzacji sektora usług finansowych oraz jako członek zespołu negocjacyjnego z Klubem Londyńskim. Następnie zajmował stanowisko Fixed Income Manager w Investmeirt Bank Austria (1995-1997). W 1997 Robert Koński rozpoczął pracę w executive search w firmie Egon Zehnder - początkowo w Nowym Jorku, później w jej warszawskim biurze. Od 2000 roku, jako partner w firmie Amrop Hever (dawniej Horton Intemational).

Ponadto Zarząd oświadcza, że informacje, o których mowa w par. 37 pkt 5 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, dotyczące osób wybranych do Rady Nadzorczej, przekaże niezwłocznie po ich uzyskaniu przez Fundusz.

Data sporządzenia raportu: 21-08-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ŁDA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Kariera / NFI Fortuna &lt;NFIWm.WA> Raport bieżący nr 18/2002 - zmiany w składzie Rady Nadzorczej Funduszu