NFI Fortuna <NFIWm.WA> Raport bieżący nr 18/2003- zbycie udziałów.

NFI Fortuna <NFIWm.WA> Raport bieżący nr 18/2003- zbycie udziałów. RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2003- ZBYCIE UDZIAŁÓW. Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A. ("Fundusz") zawiadamia, że w dniu 22 grudnia 2003 roku zawarł Umowę Sprzedaży 32 udziałów w Spółce MEGAFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), co stanowi 32 % kapitału zakładowego Spółki. Fundusz zbył powyższe udziały na rzecz osoby fizycznej nie będącej podmiotem powiązanym, za łączną cenę 16 tys. zł. Wartość bilansowa sprzedanych udziałów wynosi 15 tys. zł. Kryterium, będącym podstawą uznania zbytych udziałów za aktywa o znacznej wartości jest, okoliczność, że Fundusz zbył udziały stanowiące więcej niż 20 % kapitału zakładowego jednostki, której udziały stanowią przedmiot zbywanych aktywów finansowych. Data sporządzenia raportu: 23-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ