NFI Fortuna <NFIWm.WA> Raport bieżący nr 7/2003- zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki portfelowej

Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego S.A.
16-04-2003, 17:09

NFI Fortuna <NFIWm.WA> Raport bieżący nr 7/2003- zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki portfelowej RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2003- ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI PORTFELOWEJ
Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A. (Fundusz) informuje, że w dniu 16 kwietnia 2003 roku została zawarta umowa sprzedaży 1.591.100 akcji Spółki Polmozbyt Toruń Holding S.A. z siedzibą w Toruniu (Spółka) należących do Funduszu i stanowiących 52% jej kapitału zakładowego. Cena sprzedaży wynosi 0.44 zł za jedną akcję Spółki, tj. za łączną cenę 700.084 zł. Ponadto, sprzedającymi są również pozostałe Narodowe Fundusze Inwestycyjne, posiadające mniejszościowe pakiety akcji Spółki. Kupującym jest osoba fizyczna.
Według stanu na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Funduszu za IV kwartał 2002 roku wartość bilansowa akcji Spółki w księgach Funduszu wynosiła 540 tys. zł.
Warunkiem nabycia własności akcji Spółki przez Kupującego jest doręczenie przez Kupującego, NFI Fortuna S.A. gwarancji bankowej stanowiącej zabezpieczenie wypłaty przez Spółkę należnej Funduszowi i nieotrzymanej dywidendy za rok 2001.
Powyższy warunek powinien zostać spełniony w terminie do dnia 18 kwietnia 2003 roku.
Kupujący ponadto złożył ofertę nabycia wszystkich akcji Spółki, należących do Skarbu Państwa.
Nie ma powiązań pomiędzy Funduszem, osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Fundusz a Nabywcami akcji Spółki i osobami zarządzającymi Nabywcą.
Ponadto, w nawiązaniu do raportu nr 5/2003, Fundusz informuje, że na skutek niespełnienia się warunku zawieszającego, Umowa sprzedaży akcji Spółki Polmozbyt Toruń Holding S.A. zawarta w dniu 31 marca 2003 roku, nie weszła w życie.
Data sporządzenia raportu: 16-04-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego S.A.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / NFI Fortuna &lt;NFIWm.WA&gt; Raport bieżący nr 7/2003- zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki portfelowej