NFI Kazim Wielki <NFIWg.WA> 16/2003 powołanie członka Zarządu Siódmego NFI im. K. Wielkiego S.A.

NFI Kazim Wielki <NFIWg.WA> 16/2003 powołanie członka Zarządu Siódmego NFI im. K. Wielkiego S.A. 16/2003 POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU SIÓDMEGO NFI IM. K. WIELKIEGO S.A. Zarząd Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A. ("Fundusz") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 20 marca 2003 r. Rada Nadzorcza Funduszu powołała w skład Zarządu Funduszu Pana Adama Kazimierza Krynickiego powierzając mu funkcję Członka Zarządu. Pan Adam Kazimierz Krynicki Wiek - 58 lata Wykształcenie: Uniwersytet Warszawski - Wydział Prawa; SGPiS - podyplomowe studia ekonomiczne; kurs zarządzania dla kadry kierowniczej handlu zagranicznego; The International Management Programme - Henley, Wielka Brytania, Etudes de Finance International - Wyższa Szkoła Handlowa w Lille, Francja; Finance for Senior Executives - Harvard Business School - Cambridge, MAS, USA Kwalifikacje, zajmowane stanowiska i przebieg pracy zawodowej: 1969-1993 - Polimex-Cekop Sp. z o.o. - zajmował kolejno następujące stanowiska: Handlowiec, Kierownik Działu Eksportu, Dyrektor Biura Przemysłu Rolno Spożywczego, Kierownik Działu Polityki Handlowej, Dyrektor Oddziału w Kairze gdzie nadzorował kontrakty na obiekty przemysłowe, Zastępca Dyrektora Naczelnego - zajmował się opracowywaniem strategii rozwoju firmy, restrukturyzacją i prywatyzacją oraz zarządzaniem kadrami. 1994-1995 - Mostostal Eksport S.A. - Dyrektor Biura Holdingu - zajmował się monitoringiem i controlingiem spółek holdingu, badaniem okazji inwestycyjnych, restrukturyzacją spółek holdingu. 1995-1999 - Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. - Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny - zajmował się opracowywaniem strategii Funduszu, akceptowaniem strategii spółek wiodących Funduszu oraz ich monitoringiem i controlingiem jak również poszukiwaniem dla nich inwestorów strategicznych. 1999-2001 - Halcrow Polska Sp. z o.o. - Prezes Zarządu - udział w projekcie budowy i utrzymaniu trzech odcinków dróg dla Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, opracowywanie projektów w partnerstwie publiczno-prywatnym w sektorze wodno-kanalizacyjnym. 2001-2002 - Private Equity Poland Sp. z o.o. - Prezes Zarządu - zarządzanie trzema narodowymi funduszami inwestycyjnymi, nadzór nad opracowywaniem strategii funduszy oraz nadzór kapitałowy nad ich spółkami portfelowymi. 2002 - Raiffeisen Investments Polska Sp. z o.o. - Dyrektor Projektu w zakresie sprzedaży spółek inwestorom strategicznym. Pan Adam Kazimierz Krynicki nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Adam Kazimierz Krynicki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Data sporządzenia raportu: 20-03-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ