NFI Kazim Wielki <NFIWg.WA> 5/2004 zawiadomienie otrzymane przez Siódmy NFI im. K. Wielkiego S.A. o zbyciu jego akcji

NFI Kazim Wielki <NFIWg.WA> 5/2004 zawiadomienie otrzymane przez Siódmy NFI im. K. Wielkiego S.A. o zbyciu jego akcji 5/2004 ZAWIADOMIENIE OTRZYMANE PRZEZ SIÓDMY NFI IM. K. WIELKIEGO S.A. O ZBYCIU JEGO AKCJI Zarząd spółki pod firmą: "Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna" informuje o otrzymaniu w dniu 29 stycznia 2004 roku oraz w dniu 30 stycznia 2004 roku (korekta zawiadomienia otrzymanego w dniu 29 stycznia 2004 roku) zawiadomienia od Zarządu spółki pod firmą: "DEKATO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka"), iż Spółka w dniu 26 stycznia 2004 r. zbyła 1.049.176 (jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) sztuk akcji spółki pod firmą: "Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Akcje Funduszu"). W wyniku zbycia Akcji Funduszu, Spółka posiada obecnie 2.735.883 (dwa miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) Akcje Funduszu, co stanowi 9,77% w kapitale zakładowym spółki pod firmą: "Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie i daje prawo do 2.735.883 (dwa miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy na walnym zgromadzeniu spółki pod firmą: "Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (to jest do 9,77% głosów na walnym zgromadzeniu). Data sporządzenia raportu: 30-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ