NFI Kazim Wielki <NFIWg.WA> 73/2003 zawarcie znaczącej umowy

NFI Kazim Wielki <NFIWg.WA> 73/2003 zawarcie znaczącej umowy 73/2003 ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY Zarząd spółki pod firmą: "Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, że w dniu 05 grudnia 2003 r., Fundusz zawarł ze spółką pod firmą: "Gamma Capital Spółka Akcyjna" z siedzibą w Oświęcimiu umowę zobowiązującą do sprzedaży będących własnością Funduszu 4.257.014 akcji spółki po firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka") o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Cena sprzedaży jednej akcji Spółki wynosi 2,30 zł a łączna cena sprzedaży 9.791.132,20 zł. Sprzedaż przez Fundusz akcji Spółki nastąpi w drodze transakcji pakietowych pozasesyjnych. Łączna wartość wszystkich umów zawartych przez Fundusz ze spółką pod firmą: "Gamma Capital Spółka Akcyjna" z siedzibą w Oświęcimiu w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 10.403.932,20 zł. Spośród tych umów, umową o największej wartości jest umowa będąca przedmiotem niniejszego raportu. Powyższa umowa uznana została za znaczącą umowę ze względu na stosunek wartości tej umowy do kapitałów własnych Funduszu. Data sporządzenia raportu: 05-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ