NFI MagnaPolonia <NFIWf.WA> nabycie akcji własnych

NFI MagnaPolonia <NFIWf.WA> nabycie akcji własnych NABYCIE AKCJI WŁASNYCH Warszawa, dnia 30 grudnia 2003 r. Nasz Znak: L. dz. 203/47/03/DF Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska Agencja Prasowa Raport bieżący 47/03 Na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569) ze zmianami wynikającymi z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. do powołanego wyżej rozporządzenia (Dz. U. Nr 31, poz. 280) informujemy, że zgodnie z otrzymanymi w dniu 29 grudnia br. informacjami z biura maklerskiego Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. nabył w dniach 16-18 grudnia br. na własny rachunek 101 991 akcji własnych Funduszu. Średnia cena, po której akcje zostały nabyte wynosiła 4,55 zł za 1 akcję. Akcje zostały nabyte w celu dalszej ich odsprzedaży zgodnie z art. 362 par. 1 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych. Nabyte akcje stanowią 0,339% kapitału zakładowego Funduszu i 0,339% głosów na walnym zgromadzeniu. Zgodnie z art. 364 par. 2 Kodeksu spółek handlowych Fundusz nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw. Jednocześnie informujemy, że łącznie z akcjami nabytymi wcześniej, Fundusz według stanu na dzień 29 grudnia br. posiada 216 798 akcji własnych, co stanowi 0,72% kapitału zakładowego i 0,72% głosów na walnym zgromadzeniu. Z poważaniem Jerzy Bujko Prezes Zarządu Data sporządzenia raportu: 30-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ