NFI MagnaPolonia <NFIWf.WA> nabycie akcji własnych przez NFI Magna Polonia S.A.

NFI MagnaPolonia <NFIWf.WA> nabycie akcji własnych przez NFI Magna Polonia S.A. NABYCIE AKCJI WŁASNYCH PRZEZ NFI MAGNA POLONIA S.A. Warszawa, dnia 21 stycznia 2004 r. Nasz Znak: L. dz.9/03/04/DF Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska Agencja Prasowa Raport bieżący 3/04 Na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569) ze zmianami wynikającymi z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. do powołanego wyżej rozporządzenia (Dz. U. Nr 31, poz. 280) informujemy, że zgodnie z otrzymanymi w dniach 20-21 stycznia br. informacjami z biura maklerskiego Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. nabył w dniach 12-14 stycznia 2004 r. na własny rachunek 602 akcje własne Funduszu. Średnia cena, po której akcje zostały nabyte wynosiła 4,42 zł za 1 akcję. Akcje zostały nabyte w celu dalszej ich odsprzedaży zgodnie z art. 362 par. 1 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych. Nabyte akcje stanowią 0,002% kapitału zakładowego Funduszu i 0,002% głosów na walnym zgromadzeniu. Zgodnie z art. 364 par. 2 Kodeksu spółek handlowych Fundusz nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw. Jednocześnie informujemy, że łącznie z akcjami nabytymi wcześniej, Fundusz według stanu na dzień 21 stycznia br. posiada 221 400 akcji własnych, co stanowi 0,74% kapitału zakładowego i 0,74% głosów na walnym zgromadzeniu. Z poważaniem Marzena Tomecka Wiceprezes Zarządu Data sporządzenia raportu: 21-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ