NFI MagnaPolonia <NFIWf.WA> Powołanie Zarządu Funduszu

17-09-2003, 17:48

NFI MagnaPolonia <NFIWf.WA> Powołanie Zarządu Funduszu POWOŁANIE ZARZĄDU FUNDUSZU
Warszawa, dnia 17 września 2003 r.
Nasz Znak: L. dz. 28/131/03/JA
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Polska Agencja Prasowa Raport bieżący 28/03 Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt. 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569) ze zmianami wynikającymi z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. do powołanego wyżej rozporządzenia (Dz. U. Nr 31, poz. 280) Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. (zwana dalej Funduszem) informuje, że na posiedzeniu w dniu 16 września br. Rada Nadzorcza Funduszu powołała Zarząd Funduszu piątej kadencji w dotychczasowym składzie:
Jerzy Bujko - Prezes Zarządu Funduszu
Pan Jerzy Bujko pełni jednocześnie funkcję Pierwszego Wiceprezesa Zarządu AIB WBK Fund Management Sp. z o.o. - Firmy Zarządzającej majątkiem NFI Magna Polonia S.A.
Witold Radwański - Wiceprezes Zarządu Funduszu
Pan Witold Radwański pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Zarządzającego AIB WBK Fund Management Sp. z o.o.,
Marzena Tomecka - Wiceprezes Zarządu Funduszu, Dyrektor Finansowy
Pani Marzena Tomecka pełni jednocześnie funkcję Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Finansowego AIB WBK Fund Management Sp. z o.o.
Wszyscy Członkowie Zarządu obecnej kadencji wchodzili w skład Zarządu Funduszu czwartej kadencji kadencji.
Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie powołania członków Zarządu Funduszu wchodzą w życie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Magna Polonia S.A. zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności NFI Magna Polonia S.A. w roku 2002 wraz ze sprawozdaniem finansowym Funduszu za rok obrotowy 2002 oraz po udzieleniu absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2002.
Jerzy Bujko
Prezes Zarządu
Data sporządzenia raportu: 17-09-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / NFI MagnaPolonia &lt;NFIWf.WA&gt; Powołanie Zarządu Funduszu