NFI MagnaPolonia <NFIWf.WA> rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego RT Hotels SA

NFI MagnaPolonia <NFIWf.WA> rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego RT Hotels SA REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO RT HOTELS SA Warszawa, dnia 27 października 2003 r. Nasz Znak: L.dz. 150/32/03/TP Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska Agencja Prasowa Raport bieżący 32/03 Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569) ze zmianami wynikającymi z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. do powołanego wyżej rozporządzenia (Dz. U. Nr 31, poz. 280), NFI Magna Polonia S.A. informuje, że zgodnie z otrzymaną w dniu 24 października br. informacją ze spółki RT Hotels S.A. z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej Spółką) w dniu 15 października 2003 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 17.498.676 zł do kwoty 18.699.876 zł poprzez emisję 15.400 akcji serii E, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, w ten sposób, iż na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Po dokonaniu zmian kapitału zakładowego struktura akcjonariatu Spółki przedstawia się następująco: 1. NFI Magna Polonia S.A. 122.582 akcje, co stanowi 51,13% udziału w kapitale zakładowym, 2. Pozostali akcjonariusze (osoby fizyczne) 117.160 akcji, co stanowi 48,87% udziału w kapitale zakładowym. Struktura głosów na Walnym Zgromadzeniu przedstawia się następująco: 1. NFI Magna Polonia S.A. 250.654 głosy, co stanowi 33,24% ogółu głosów, 2. Pozostali akcjonariusze (osoby fizyczne) 503.444 głosy, co stanowi 66,76% ogółu głosów. Z poważaniem Jerzy Bujko Prezes Zarządu Data sporządzenia raportu: 27-10-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ