NFI MagnaPolonia <NFIWf.WA> Umowa dotycząca sprzedaży akcji ZCH Wizów S.A.

NFI MagnaPolonia <NFIWf.WA> Umowa dotycząca sprzedaży akcji ZCH Wizów S.A. UMOWA DOTYCZĄCA SPRZEDAŻY AKCJI ZCH WIZÓW S.A. Warszawa, dnia 11 luty 2004 r. Nasz Znak: L. dz.19/05/04/JA Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska Agencja Prasowa Raport bieżący 05/04 Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569) ze zmianami wynikającymi z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. do powołanego wyżej rozporządzenia (Dz. U. Nr 31, poz. 280) Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. (zwana dalej Funduszem) informuje, że w dniu 11 lutego br. zawarł z Panem Marcinem Chwałą, zamieszkałym w Bielsku-Białej, umowę (zwaną dalej Umową) dotyczącą sprzedaży akcji Spółki Zakłady Chemiczne Wizów S.A. z siedzibą w Łące, gmina Bolesławiec (zwanej dalej Spółką). Przedmiotem umowy jest sprzedaż 263.290 akcji na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 2,89 złotych każda, stanowiących 33% kapitału zakładowego. Cena sprzedaży jednej akcji wynosi 5,02 zł, co daje za pakiet kwotę 1.321.715,80 zł i zostanie zapłacona w następujący sposób: - w dniu podpisania umowy zadatek w wysokości 100.000 złotych, - pozostała część ceny w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy. Przeniesienie własności akcji nastąpi pod warunkiem nieskorzystania i niewykonania przez któregokolwiek z akcjonariuszy Spółki z prawa pierwokupu przewidzianego w statucie Spółki, zakupu przez Nabywcę wszystkich akcji Spółki, bedących własnością Polish Private Equity Fund I i Polish Private Equity Fund II, złożenia oferty zakupu akcji Spółki Ministrowi Skarbu Państwa oraz po zapłacie łącznej ceny nabycia. Wartość bilansowa 33% pakietu akcji Spółki na dzień 30.09.2003 r. w księgach Funduszu wynosi 0 złotych. Z poważaniem, Jerzy Bujko Prezes Zarządu Data sporządzenia raportu: 11-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ