NFI MagnaPolonia <NFIWf.WA> Zawarcie umowy pożyczki z Marivet Sp. z o.o.

Pioneer Obligacji 2 Fundusz Inwestycyjny Mieszany
opublikowano: 16-04-2003, 16:59

NFI MagnaPolonia <NFIWf.WA> Zawarcie umowy pożyczki z Marivet Sp. z o.o. ZAWARCIE UMOWY POŻYCZKI Z MARIVET SP. Z O.O.
Warszawa, dnia 16 kwietnia 2003 r.
Nasz Znak: L. dz. 54/10/03/TP
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Polska Agencja Prasowa
Raport bieżący 10/03
Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569) ze zmianami wynikającymi z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. do powołanego wyżej rozporządzenia (Dz. U. Nr 31, poz. 280) Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. (zwany dalej Funduszem) informuje, że w dniu 15 kwietnia 2003 r. zawarł umowę pożyczki ze Spółką Marivet Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (zwaną dalej Spółką), zgodnie z którą udzieli Spółce pożyczki pieniężnej w kwocie 14.200.000 zł.
Spółka zobowiązuje się do jednorazowego zwrotu pożyczki w terminie 14 miesięcy od dnia otrzymania pożyczki. Wraz ze zwrotem pożyczki Spółka zapłaci Funduszowi odsetki w wysokości 17% rocznie, za okres od dnia wpływu na konto Spółki kwoty pożyczki do dnia jej zwrotu.
Spółka ustanowiła następujące zabezpieczenia spłaty pożyczki:
1. Poręczenie udzielone przez Cordicor spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie,
2. Hipotekę kaucyjną do kwoty 16.000.000 zł na nieruchomości w Krakowie, znajdującej się w użytkowaniu wieczystym Spółki Cordicor Sp. z o.o. i zabudowanej budynkami stanowiącymi jej własność,
3. Zastaw rejestrowy na 62.600 udziałach Spółki Cordicor Sp. z o.o. o wartości nominalnej 200,00 zł każdy, stanowiących własność Spółki Marivet Sp. z o.o.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wysokość kwoty udzielonej pożyczki.
Z poważaniem
Jerzy Bujko
Prezes Zarządu
Data sporządzenia raportu: 16-04-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Pioneer Obligacji 2 Fundusz Inwestycyjny Mieszany

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / NFI MagnaPolonia &lt;NFIWf.WA&gt; Zawarcie umowy pożyczki z Marivet Sp. z o.o.