NFI Octava <NFIWh.WA> Nr 20/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 roku; nabycie aktywów znacznej wartości

opublikowano: 26-04-2004, 18:18

NFI Octava <NFIWh.WA> Nr 20/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 roku; nabycie aktywów znacznej wartości NR 20/2004 Z DNIA 26 KWIETNIA 2004 ROKU; NABYCIE AKTYWÓW ZNACZNEJ WARTOŚCI
Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 26 kwietnia 2004 r. przyjął ofertę objęcia wszystkich 33.468 (trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji imiennych serii D spółki "Legnicka Development" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), o wartości nominalnej 15,55 zł każda.
Akcje serii D wyemitowane zostały na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 20 listopada 2003 r. Przedmiotowa Uchwała weszła w życie w dniu 18 marca 2004 r.
Cena emisyjna akcji serii D Spółki równa jest ich cenie nominalnej i wynosi 15,55 zł za jedną akcję. Ogółem za wszystkie objęte akcje Spółki, Fundusz zapłaci kwotę 520.427,40 zł (pięćset dwadzieścia tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych czterdzieści groszy). Pieniądze przeznaczone na pokrycie obejmowanych akcji pochodzą ze środków własnych Funduszu.
Po zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego poprzez emisję 33.468 akcji imiennych serii D, kapitał zakładowy Spółki wynosił będzie 1.020.437,65 zł (jeden milion dwadzieścia tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych sześćdziesiąt pięć groszy) i dzielił się będzie na 65.623 akcji zwykłych o wartości nominalnej 15,55 zł każda, w tym na 32.155 akcji serii C oraz 33.468 akcji serii D. Akcje serii D stanowić będą 51% udział w kapitale zakładowym Spółki i dawać prawo do 33.468 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Inwestycja w akcje serii D ma dla Funduszu charakter inwestycji długoterminowej. Zgodnie z umową akcjonariuszy i inwestycyjną z dnia 21 grudnia 2002 r. (z póżn.zm.) Fundusz, obowiązany będzie odsprzedać nowoobjęte akcje na rzecz Legnicka Holding BV z siedzibą w Schiphol (Holandia). Zasady odsprzedaży omówione zostały w raporcie bieżącym nr 39/2003 z dnia 22 października 2003 r.
Objęcie 33.468 akcji serii D Spółki uznano za nabycie aktywów znacznej wartości, bowiem stanowić one będą 51% udział w kapitale zakładowym Spółki. Aktualnie Fundusz posiada 32.154 akcje Spółki serii C, które stanowią 99,997% obecnego kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 32.154 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
Oprócz wyżej opisanych, brak jest innych powiązań Funduszu ze Spółką, jak również pomiędzy osobami zarządzającymi i nadzorującymi Fundusz, a Spółką.
Data sporządzenia raportu: 26-04-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / NFI Octava &lt;NFIWh.WA&gt; Nr 20/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 roku; nabycie aktywów znacznej wartości