NFI Octava <NFIWh.WA> Nr 23/2004 z dnia 10 maja 2004 roku; Oświadczenie Zarządu OCTAVA NFI SA dot. przestrzegania przez...

Ryszard Gromadzki
opublikowano: 10-05-2004, 18:31

NFI Octava <NFIWh.WA> Nr 23/2004 z dnia 10 maja 2004 roku; Oświadczenie Zarządu OCTAVA NFI SA dot. przestrzegania przez... NR 23/2004 Z DNIA 10 MAJA 2004 ROKU; OŚWIADCZENIE ZARZĄDU OCTAVA NFI SA DOT. PRZESTRZEGANIA PRZEZ FUNDUSZ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
Zarząd OCTAVA NFI SA informuje, że Fundusz przestrzega zasad ładu korporacyjnego zgodnie z oświadczeniem z dnia 27 czerwca 2003 r., przekazanym w Raporcie Bieżącym Nr 20/2003 i zamierza przestrzegać tych zasad w bieżącym roku, przy czym do wyżej powołanego oświadczenia wprowadzono następujące zmiany, i tak: odnośnie Zasady nr 2:
Zarząd Funduszu będzie spełniał wymagania określone niniejszą Zasadą. W przypadku, gdy żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku określonych spraw przez akcjonariusza lub akcjonariuszy nie będzie zawierało uzasadnienia, to niezależnie od wykonania obowiązku zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd zwróci się o takie uzasadnienie. Stosowne zapisy dotyczące Zasady nr 2 zostały przygotowane przez Zarząd i zostaną wprowadzone do Regulaminu Zarządu Funduszu. Zarząd zwróci się do Rady Nadzorczej o stosowną zmianę Regulaminu Rady Nadzorczej Funduszu;
odnośnie Zasady nr 6:
Obecnie obowiązujący regulamin Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy został uchwalony w dniu 6 marca 1998 roku. Regulamin ten nie zawiera postanowień dotyczących wyboru Rady Nadzorczej grupami, w tym zakresie stosowane są przepisy kodeksu handlowego. Zarząd OCTAVA NFI SA przygotował projekt nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, który przewiduje implementację zasady nr 6 i zostanie przedłożony do uchwalenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Funduszu.
odnośnie Zasady nr 9:
Fundusz stosuje tę Zasadę. Na Walnym Zgromadzeniu Funduszu obecny jest zawsze Zarząd Funduszu oraz przedstawiciel firmy zarządzającej majątkiem Funduszu. O terminach Walnych Zgromadzeń informowani są również członkowie Rady Nadzorczej; Zarząd Funduszu zwróci się z wnioskiem do Rady Nadzorczej o zmianę Regulaminu Rady, tak by zawierał on postanowienie o obowiązku uczestniczenia przez członków Rady Nadzorczej w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Funduszu. Obecność biegłego rewidenta będzie zapewniona.
odnośnie Zasady nr 14: Fundusz stosuje tę Zasadę w praktyce. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia są poddawane pod głosowanie Walnemu Zgromadzeniu. Zarząd Funduszu przygotował projekt odpowiedniej zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NFI PIAST SA w taki sposób, by jego treść uwzględniała postanowienia Zasady nr 14 i będzie wnioskować o jej uchwalenie na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Funduszu.
odnośnie Zasady nr 19:
Przed powołaniem danej osoby do składu Rady Nadzorczej, kandydatura jest przedstawiana przez osobę zgłaszającą, akcjonariusze mają więc szansę powziąć informacje o danej osobie i rozważyć, czy w ich ocenie posiada ona cechy i umiejętności potrzebne dla prawidłowego wykonywania funkcji członka Rady Nadzorczej czy też nie.
odnośnie Zasady nr 20:
Z uwagi na fakt, iż Zasada nr 20 może zostać wdrożona przez Spółkę do końca 2004 r., Zarząd Funduszu przygotuje projekt zmian do Statutu uwzględniający wymagania Zasady nr 20 i wnioskować będzie o dokonanie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przedmiotowych zmian Statutu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Funduszu.
Data sporządzenia raportu: 10-05-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Ryszard Gromadzki

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / NFI Octava &lt;NFIWh.WA&gt; Nr 23/2004 z dnia 10 maja 2004 roku; Oświadczenie Zarządu OCTAVA NFI SA dot. przestrzegania przez...