NFI Octava <NFIWh.WA> Nr 8/2004 z dnia 16 stycznia 2004 roku; informacja o otrzymaniu przez Fundusz, na podstawie art. 147...

NFI Octava <NFIWh.WA> Nr 8/2004 z dnia 16 stycznia 2004 roku; informacja o otrzymaniu przez Fundusz, na podstawie art. 147... NR 8/2004 Z DNIA 16 STYCZNIA 2004 ROKU; INFORMACJA O OTRZYMANIU PRZEZ FUNDUSZ, NA PODSTAWIE ART. 147 USTAWY, ZAWIADOMIENIA O NABYCIU ZNACZNEGO PAKIETU AKCJI Zarząd OCTAVA NFI SA informuje o otrzymaniu od Copernicus Investment (Cyprus) Limited ("Copernicus") z siedzibą na Cyprze zawiadomienia o nabyciu akcji, w liczbie powodującej przekroczenie progu 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Funduszu. Zgodnie z zawiadomieniem, Spółka Copernicus nabyła, w szeregu transakcji przeprowadzonych w okresie od 22 grudnia 2003 roku do 05 stycznia 2004 roku, łącznie 2.223.529 (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji OCTAVA NFI SA, stanowiących 7,40% kapitału zakładowego Funduszu i uprawniające do wykonywania 2.223.529 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy OCTAVA NFI SA, co odpowiada 7,40% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Data sporządzenia raportu: 16-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ