NFI Victoria <NFIWe.WA> Raport bieżący nr 10/2003- zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki portfelowej

NFI Victoria <NFIWe.WA> Raport bieżący nr 10/2003- zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki portfelowej RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2003- ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI PORTFELOWEJ Zarząd V NFI Victoria S.A. (Fundusz) informuje, że w dniu 21 marca 2003 roku została zawarta umowa sprzedaży 2.289.036 akcji Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Wąbrzeźnie (Spółka), stanowiących 33,18% jej kapitału zakładowego. Cena sprzedaży wynosi 4,3484 zł za jedną akcję Spółki, tj. za łączną cenę 9.953.644,1424 zł. Sprzedającymi są V NFI VICTORIA S.A. oraz pozostałe Narodowe Fundusze Inwestycyjne, posiadające mniejszościowe pakiety akcji Spółki. Kupującymi są: ERGIS S.A. z siedzibą w Wąbrzeźnie (nabywający akcje w celu umorzenia) oraz FINERGIS Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Według stanu na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Funduszu za IV kwartał 2002 roku wartość bilansowa akcji Spółki w księgach Funduszu wynosiła 9.954 tys. zł. Warunkami nabycia własności akcji Spółki przez Kupujących są: 1. uzyskanie przez udziałowców FINERGIS zgody Prezesa UOKiK na koncentrację, polegającą na przejęciu kontroli nad ERGIS S.A. 2. uzyskanie przez FINERGIS zgody MSWiA na nabycie akcji ERGIS S.A. 3. podjęcia uchwał przez WZA Spółki, m.in. zmieniających statut Spółki Kupujący ponadto przekazali Funduszowi Wiodącemu ofertę nabycia wszystkich akcji Spółki, należących do Skarbu Państwa. Powyższe warunki powinny zostać spełnione w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Jednocześnie Fundusz informuje, że z chwilą zawarcia powyższej Umowy, rozwiązana została umowa sprzedaży akcji Spółki z dnia 18 stycznia 2002 roku (raport bieżącym nr 3/2002). Nie ma powiązań pomiędzy Funduszem, osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Fundusz a Nabywcami akcji Spółki i osobami zarządzającymi Nabywcą. Data sporządzenia raportu: 21-03-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ