NFI Victoria <NFIWe.WA> Raport bieżący nr 11/2003- nabycie przez Fundusz akcji własnych.

NFI Victoria <NFIWe.WA> Raport bieżący nr 11/2003- nabycie przez Fundusz akcji własnych. RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2003- NABYCIE PRZEZ FUNDUSZ AKCJI WŁASNYCH. Zarząd V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. ("Fundusz"), zawiadamia, że w dniu 8 kwietnia 2003 roku, Fundusz nabył na podstawie art. 362 par. 1 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych, 1.083.700 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł, co stanowi 3,61% kapitału zakładowego Funduszu, reprezentujących 3,61% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, celem ich dalszej odsprzedaży. Cena nabycia 2,75 zł za jedną akcję. Łącznie z akcjami nabytymi uprzednio, Fundusz posiada 6.511.466 akcji własnych, co stanowi 21,66% kapitału zakładowego Funduszu, reprezentujących 21,66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Jednocześnie V NFI Victoria S.A. informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie jest wykluczone zwiększenie przez Fundusz stanu posiadania akcji własnych, do nie więcej niż 25 %. Data sporządzenia raportu: 09-04-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ