NFI Victoria <NFIWe.WA> Raport bieżący nr 31/2003- zbycie udziałów.

NFI Victoria <NFIWe.WA> Raport bieżący nr 31/2003- zbycie udziałów. RAPORT BIEŻĄCY NR 31/2003- ZBYCIE UDZIAŁÓW. Zarząd V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. ("Fundusz") zawiadamia, że w dniu 12 grudnia 2003 roku zawarł Umowę Sprzedaży 32 udziałów w Spółce OPERFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") co stanowi 32 % kapitału zakładowego Spółki. Fundusz zbył powyższe udziały na rzecz osoby fizycznej nie będącej podmiotem powiązanym, za łączną cenę 16 tys. zł. Wartość bilansowa sprzedanych udziałów wynosi w 15 tys. zł. Kryterium, będącym podstawą uznania zbytych udziałów za aktywa o znacznej wartości jest, okoliczność, że Fundusz zbył udziały stanowiące więcej niż 20 % kapitału zakładowego jednostki, której udziały stanowią przedmiot zbywanych aktywów finansowych. Data sporządzenia raportu: 12-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ