NFI Zachodni <NFIWn.WA> 59/2003 zawiadomienie o nabyciu akcji Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A.

NFI Zachodni <NFIWn.WA> 59/2003 zawiadomienie o nabyciu akcji Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. 59/2003 ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI ZACHODNIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO NFI S.A. Zarząd spółki pod firmą: "Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, że w dniu 18 listopada 2003 r. otrzymał na podstawie art. 147 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi zawiadomienie o nabyciu w dniu 14 listopada 2003 r. przez spółkę pod firmą: "Sykstus Spółka Akcyjna" akcji Funduszu w liczbie powodującej przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w powyższym zawiadomieniu: 1/ spółka pod firmą: "Sykstus Spółka Akcyjna" posiada w chwili obecnej 3.550.806 akcji Funduszu reprezentujących 11,81% kapitału zakładowego Funduszu, uprawniających do wykonywania 3.550.806 głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu, co stanowi 11,81% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu; 2/ nabycie akcji Funduszu przez spółkę pod firmą: "Sykstus Spółka Akcyjna" nastąpiło w celach inwestycyjnych. Spółka pod firmą: "Sykstus Spółka Akcyjna" nie planuje w okresie następnych 12 miesięcy nabywać dalszych akcji Funduszu. Data sporządzenia raportu: 18-11-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ