Niczego nie ukryjesz

Czego bank żąda, nim zacznie rozpatrywać wniosek o kredyt? Wszystkiego.

Niczego nie ukryjesz

Paweł Zielewski
opublikowano: 06-06-2006, 00:00

Czego bank żąda, nim zacznie rozpatrywać wniosek o kredyt? Wszystkiego.

Dobre pytanie, na które odpowiedź wcale nie jest taka jednoznaczna. Przede wszystkim firma, która zamierza ubiegać się o kredyt, powinna przynieść do banku wniosek o udzielenie takowego. I jest to jednocześnie początek cierpliwego zbierania czasami dziesiątków potrzebnych dokumentów.

Każda firma, która chce zaciągnąć w banku kredyt — obrotowy czy inwestycyjny — musi być przygotowana na sporo pracy związanej z zebraniem wymaganych dokumentów dowodzących, że jest firmą, której bank może zaufać.

Jako że kredytowanie małych i średnich firm wiąże się ze zwiększonym ryzykiem banku, standardowy zestaw dokumentów, który musi być dostarczony do banku, bardzo często jest powiększany o indywidualne wymagania instytucji kredytującej zgodnie z jej wewnętrznymi przepisami.

Pakiet wstępny

W skład standardowego zestawu dokumentów koniecznych przy ubieganiu się o kredyt obrotowy wchodządokumenty identyfikujące klienta banku jako osobę prawną. Dodatkowo klient przedkłada dokumenty o charakterze majątkowo- finansowym, opinie i zaświadczenia (np. o wywiązywaniu się ze zobowiązań wobec urzędu skarbowego i ZUS). Oraz oczywiście wniosek o udzielenie kredytu.

W PKO Banku Polskim takim zestawem jest:

- Informacje nt. działalności gospodarczej prowadzonej przez wnioskodawcę.

- Informacje nt. majątku osobistego wnioskodawcy/poręczyciela — składają osoby fizyczne będące przedsiębiorcami i prowadzący działalność gospodarczą samodzielnie lub w formie spółki cywilnej z innymi przedsiębiorcami albo wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej.

- Bilans analityczny.

- Analityczny rachunek wyników.

- Dane uzupełniające do bilansu i rachunku wyników.

- Zestawienie przepływów pieniężnych.

- Charakterystyka stosunków wnioskodawcy z bankami, instytucjami finansowymi i budżetem.

Podstawowym wymaganiem stawianym klientowi jest posiadanie zdolności kredytowej, rozumiane jako zdolność firmy do spłaty kredytu i odsetek w określonych umową kredytową kwotach i terminach oraz przedstawienie odpowiedniego zabezpieczenia spłaty kredytu.

Bez względu na rodzaj kredytu należy być przygotowanym, że bank — chroniąc swoje interesy — zacznie bardzo uważnie przyglądać się klientowi. Na pewno zasięgnie informacji w Krajowym Rejestrze Dłużników i Biurze Informacji Kredytowej. Firma będzie musiała też przedstawić zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz czystą historię rozliczeń z urzędem skarbowym.

Informacje są z jednej strony pozyskiwane przez wypełnienie przez kredytobiorcę odpowiednich bankowych druków (wniosek kredytowy, informacje dodatkowe itp.), z drugiej przez przedstawienie dokumentów stwierdzających jego sytuację finansową.

W zależności od wielkości firmy i jej formy prawnej, a także kwoty wnioskowanego kredytu będą to: deklaracje podatkowe, bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów pieniężnych. Firma-kredytobiorca musi jednocześnie być przygotowana na to, że bank będzie chciał wejrzeć w źródłowe dokumenty księgowe. Jeżeli firma ubiega się o kredyt w banku po raz pierwszy, nie w tym, który prowadzi jej podstawowy bądź dodatkowy rachunek — bank kredytujący zarówno poprosi tak firmę, jak i sprawdzi własnymi kanałami wiarygodność i zasięgnie opinii o firmie w banku macierzystym.

Dziel się planami

Niemal regułą przy wnioskowaniu o kredyt o charakterze inwestycyjnym jest, by firma przedstawiła bankowi własnoręcznie sporządzoną prognozę wyników finansowych i biznesplan planowanego przedsięwzięcia. Jednak najwspanialszy nawet biznesplan nie od razu przekona bank do udzielenia wsparcia finansowego przedsiębiorcy.

Specjaliści z departamentów małych i średnich firm bardzo uważnie przejrzą dostarczone dokumenty o dokonają ich oceny pod kątem ryzyka bankowego.

Kwestia zabezpieczeń

Oprócz posiadania zdolności kredytowej wymagane jest także przedstawienie odpowiednich zabezpieczeń spłaty. Dla banku istotne są: wartość rynkowa proponowanego zabezpieczenia oraz jego płynność czyli łatwość ewentualnej sprzedaży. W związku z tym najchętniej przyjmowanymi zabezpieczeniami są lokaty terminowe, bezpieczne papiery wartościowe (głównie obligacje), gwarancje bankowe i poręczenia podmiotów o bardzo dobrej sytuacji finansowej. W dalszej kolejności zastawy rejestrowe, hipoteki na nieruchomości, zabezpieczenia osobiste, w praktyce przyjmujące najczęściej formę weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Wzmocnieniem siły takiego zabezpieczenia jest solidarne poręczenie osób trzecich dokonywane poprzez złożenie podpisów na wekslu i deklaracji wekslowej.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Paweł Zielewski

Polecane