Nie przegap w czwartek, 4 września!

opublikowano: 03-09-2008, 21:15

Polska

Warszawa 

Cd. posiedzenia Sejmu 

10:00 Śniadanie prasowe UOKiK pt. "Filmy DVD mogłyby być tańsze - decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko ZAiKS i Stowarzyszeniu Filmowców Polskich" (UOKiK, s. konferencyjna, pl. Powstańców Warszawy 1)

11:00 Konferencja pt. "Przygotowanie i ocena projektów finansowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (NFOŚiGW, s. 102b, Konstruktorska 3A)

11:00 Kolejne z cyklu seminariów BISE służących prezentacji wyników projektów badawczych wspomagających przygotowanie Raportu na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej - prezentacja wyników wstępnej wersji projektu "Dostosowania makroekonomiczne a heterogeniczność strefy euro" (NBP, s. im. W.Grabskiego, Świętokrzyska 11/21) 

12:00 Konferencja prasowa NIK nt. patologii w szkołach oraz oceny systemu awansu zawodowego nauczycieli (NIK, s. Kominkowa, Filtrowa 57)

12:00 Konferencja prasowa prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Mariusza Swory dotycząca kwestii bezpieczeństwa energetycznego oraz odbiorców słabych ekonomicznie (URE, s. 213, Chłodna 64)

Bydgoszcz

09:00 Konferencja prasowa prezydenta Bydgoszczy nt. wykonania budżetu miasta (Urząd Miejski, ul. Jezuicka 1)

Gdańsk

11:30 Konferencja prasowa z okazji uroczystego otwarcia Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego i nadania mu imienia Profesora Hilarego Koprowskiego (ul. 3 Lipy 3)

Kraków

09:30 Wyjazd na budowę autostrady A4 pomiędzy Krakowem a Szarowem, organizowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (z siedziby GDDKiA, ul. Mogilska 25)

11:45 Wizytacja budowy pierwszego podziemnego parkingu w Krakowie (Plac Na Groblach)

14:00 Wręczenie promes na 5 mln zł na usuwanie strat po powodzi kolejnym samorządom (MUW, ul. Basztowa 22, s. 201)

Olsztyn

10:00 Proces b. prezes warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej oskarżonej o oszustwo (Sąd rejonowy, ul. Dąbrowszczaków)

Wodzisław Śląski

09:30 Wizyta wojewody śląskiego Zygmunta Łukaszczyka na budowie autostrady A 1 - odcinek Sośnica-Gorzyczki (biuro budowy konsorcjum Alpine, ul. Mszańska 1a) 11:45 - konferencja prasowa (kierownictwo robót J&P AVAX, Knurów, ul. Dworcowa 38a)

Zabrze

10:30 Konferencja "Dziedzictwo przemysłowe jako element zrównoważonego rozwoju turystyki" 12:00 - podpisanie umowy inaugurującej otwarcie w Zabrzu Międzynarodowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Dziedzictwa Przemysłowego dla Turystyki 12:30 - konferencja prasowa (Teatr Nowy, pl. Teatralny 1)

GPW

NFIEMF - Wprowadzenie do obrotu na rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B (138.163 akcje) i E (155.000 akcji) spółki. 

PKO BP - Dzień wypłaty dywidendy 1,09 zł na akcję.  

VISTULA - WZA w sprawie zmiany uchwały o emisji akcji spółki.

Europa

12:00 Niemcy - Zamówienia w przemyśle (Lipiec)

13:00 Wielka Brytania - Komunikat po posiedzeniu Banku Anglii

13:45 Euroland - Komunikat po posiedzeniu ECB

14:30 Euroland Konferencja prasowa prezesa ECB   

USA

14:15 Raport ADP o zmianie zatrudnienia w sektorze prywatnym (Sierpień)


14:30 Ilość noworejestrowanych bezrobotnych T

14:30 Jednostkowe koszty pracy (weryfikacja) w II kw.

16:00 Indeks ISM – usługi (Sierpień)

16:35 Tygodniowa zmiana zapasów paliw.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu