Nie przegap we wtorek, 14 lipca!

DI
opublikowano: 13-07-2009, 19:43

Kalendarium wydarzeń na wtorek 14 lipca:

GPW

ATM Grupa - dzień wypłaty dywidendy w wys. 0,16 zł na akcję
KGHM - pierwszy dzień notowań bez dywidendy 11,68 zł na akcję
Impexmetal – kontynuacja WZA z 25 czerwca  
Kolastyna – WZA ws. emisji akcji serii H
Rafako – dzień ustalenia praw do dywidendy w wys. 0,15 zł na akcję  
Sky Europe - WZA ws. obniżenia kapitału zakładowego i konsolidacji akcji w stosunku 5:1  
Voltex - początek (do 17.07) przyjmowania zapisów na 1 mln akcji serii C spółki w transzy inwestorów indywidualnych oraz 3 mln akcji serii C spółki w transzy inwestorów instytucjonalnych

MAKRO

10.30 - Wielka Brytania - publikacja danych na temat inflacji CPI za czerwiec
11.00 - Niemcy - publikacja danych nt. wskaźnika nastrojów inwestorów ZEW za lipiec
11.00 – Strefa euro - publikacja danych o dynamice produkcji przemysłowej za maj
14.30 - USA – dane o czerwcowej inflacji (bazowa, w cenach producentów – PPI) za czerwiec
14.30 - USA – dynamika sprzedaży detalicznej bez wliczania sprzedaży samochodów za czerwiec
14.30 - USA - dynamika sprzedaży detalicznej za czerwiec
16.00 - USA - dynamika zapasów firm za maj

USA

Wyniki kwartalne przed sesją w USA publikują Goldman Sachs oraz Johnson & Johnson, a po sesji Altera i Intel

Świat

STRASBURG - Od godz. 10.00 sesja inauguracyjna Parlamentu Europejskiego i wybór nowego przewodniczącego Jerzego Buzka, o 12.30 głosowanie, o 14.00 wybór wiceprzewodniczących PE. Konferencje prasowe liderów politycznych: o 9.00 - Daniela Cohn-Bendita (Zieloni), 9.30 - Martina Schulza (socjaliści), oczekiwana konferencja Jerzego Buzka. STRASBURG - Manifestacja rolników z UE protestujących przeciwko spadkowi cen mleka.

PARYŻ - Defilada wojskowa z okazji francuskiego święta narodowego Dnia Bastylii.

SOFIA -Inauguracyjna sesja nowego parlamentu, wyłonionego w wyborach 5 lipca.

Kraj

Warszawa

08:45 Briefing marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego (Sejm, s. 101)

09:00 Posiedzenie Sejmu (4 dni)

10:00 Posiedzenie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej - rozpatrzenie propozycji tematów kontroli zgłoszonych przez komisje sejmowe do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2010 rok; sprawy bieżące (Sejm, s. 301-A/bud. K)

10:00 Konferencja prasowa głównego inspektora pracy Tadeusza Zająca nt. najnowszych wyników kontroli PIP w zakresie wypłaty wynagrodzeń za I półrocze b.r. w zestawieniu z I półroczem ub.r. (Główny Inspektorat Pracy, s. 545, Krucza 38/42)

10:00 Posiedzenie sejmowej Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości działań organów administracji rządowej w sprawie postępowań karnych związanych z uprowadzeniem i zabójstwem Krzysztofa Olewnika

10:00 Konferencja prasowa posłów z Klubu Parlamentarnego Polska XXI Kazimierza M. Ujazdowskiego i Jarosława Sellina oraz posła niezrzeszonego Ludwika Dorna nt. "Stanowisko w sprawie budżetu, sprawy bieżące" (Sejm, s. 101)

11:00 Posiedzenie seminaryjne senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi - "Uprawy GMO a polskie prawodawstwo" oraz debata nt. uprawy genetycznie modyfikowanych organizmów i jej skutków dla przyrody i rolnictwa w Polsce

11:00 Debata pt. "Białe certyfikaty - mechanizmy rozwoju efektywności", z udziałem przedstawicieli KE, Ministerstwa Gospodarski, Urzędu Regulacji Energetyki, KPP oraz RPO (Ministerstwo Gospodarki, s. A/B/C, pl. Trzech Krzyży 3/5)

11:00 Posiedzenie sejmowej Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji

11:00 Posiedzenie senackiej Komisji Gospodarki Narodowej - krajowe zasoby gazu ziemnego i ropy naftowej oraz ocena możliwości zwiększenia ich wydobycia (Senat, s. 217)

11:00 Posiedzenie senackiej Komisji Ustawodawcza - rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 593, druki sejmowe nr 509, 833, 1562, 2004 i 2004-A)

13:00 Wspólne posiedzenie senackich Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Gospodarki Narodowej - opinia komisji w sprawie opublikowanej przez Komisję Europejską "Białej księgi w sprawie zawodowego, transgranicznego, drogowego transportu znaków pieniężnych denominowanych w euro między państwami członkowskimi w strefie euro" - sygnatura Komisji Europejskiej COM(2009) 214 (Senat, s. 217)

14:00 Posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi - informacja o wykorzystaniu środków z funduszy budżetu wspólnotowego przeznaczonych na rolnictwo w latach 2004-2006

14:00 Wspólne posiedzenie senackich Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Gospodarki Narodowej oraz Rodziny i Polityki Społecznej - rozpatrzenie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców

14:30 Posiedzenie senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych - rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk senacki nr 610, druki sejmowe nr 2045, 2135 i 2135-A); rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających

15:00 Posiedzenie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej - rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 w zakresie działania Komisji

15:00 Posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury - rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 w zakresie działania Komisji

Opowieści z arkusza zleceń
Newsletter autorski Kamila Kosińskiego
ZAPISZ MNIE
×
Opowieści z arkusza zleceń
autor: Kamil Kosiński
Wysyłany raz w miesiącu
Kamil Kosiński
Newsletter z autorskim podsumowaniem najciekawszych informacji z warszawskiej giełdy.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

15:00 Posiedzenie sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 w zakresie działania Komisji

15:00 Posiedzenie sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej - rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 w zakresie działania Komisji; sprawy bieżące (Sejm, s. konferencyjna/NDP)

15:00 Posiedzenie sejmowej Komisji Obrony Narodowej - rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163) w zakresie działania Komisji (Sejm, s. 13/bud. G)

15:00 Otwarcie wystawy zdjęć pochodzących ze zbiorów Archiwum Państwowego m.st. Warszawy, Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Biblioteki Narodowej pt. "Inwestycje i wydatki m.st. Warszawy 1918 - 1939" (przed Domem Polonii, Krakowskie Przedmieście 64)

16:00 Posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi - rozpatrzenie ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (druk senacki nr 599, druki sejmowe nr 2018, 2092 i 2092-A) (Senat, s. 176)

16:00 Posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych - spotkanie z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Islamskiej Republice Afganistanu Maciejem Langiem - posiedzenie zamknięte (Senat, s. 179)

17:00 Posiedzenie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny - rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na 2009 r. (druk nr 2163) w zakresie działania Komisji (Sejm, s. konferencyjna/NDP)

17:00 Wspólne posiedzenie sejmowych Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz do Spraw Kontroli Państwowej - rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 w zakresie działania Komisji

17:30 Posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia - pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o izbach lekarskich (druk nr 2151); uchwalenie planu pracy Komisji na okres od 1 sierpnia 2009 r. do 31 stycznia 2010 r.

18:00 Wspólne posiedzenie sejmowych Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Spraw Zagranicznych - rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o rządowym systemie koordynacji spraw związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

18:00 Posiedzenie sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - rozpatrzenie projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 w zakresie działania Komisji

18:00 Wspólne posiedzenie sejmowych Komisji Infrastruktury oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163) w zakresie działania Komisji

18:00 Posiedzenie senackiej Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich - rozpatrzenie sprawozdania za rok 2008 z wydatków budżetowych biur senatorskich VII kadencji Senatu RP wraz informacją Dyrektora Biura Spraw Senatorskich o przeprowadzonej przez niego analizie; dyskusja na temat projektów zmian w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora w zakresie zmiany formularza oświadczenia o stanie majątkowym posłów i senatorów oraz umożliwienia parlamentarzystom zapłaty mandatu karnego bez konieczności rozpoczynania procedury uchylania immunitetu; sprawy różne (Senat, s. 179)

18:00 Posiedzenie sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki - rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej państwa na rok 2009 (druk nr 2163) w zakresie działania Komisji; sprawy bieżące

19:00 Wspólne posiedzenie sejmowych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163) w zakresie działania Komisji


Kraków
11:00 Konferencja prasowa nt. stanu bezpieczeństwa na małopolskich drogach w I półroczu 2009 roku

Wrocław
11:15 Uroczyste otwarcie najnowszej lokalizacji Nokia Siemens Networks Development Center (Centrum Rozwoju) we Wrocławiu

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: DI

Polecane