Niezawodność i oszczędności nowoczesnych rozwiązań serwerowych

Materiał Partnera
opublikowano: 16-02-2016, 09:21

Według niezależnego badania, serwery Lenovo System x są najbardziej niezawodnymi serwerami x86 na rynku. Wykorzystanie odpornych na awarie cztero- i ośmiogniazdowych systemów X6 daje przedsiębiorstwom korzyści, jakich nie są w stanie zapewnić inne mniejsze maszyny. Pozwala także na skuteczną migrację ze starzejących się i zamkniętych na innowacje technologiczne serwerów RISC/Unix. Warto postawić na lidera w kategorii niezawodności?

Konrad Bartnicki
Konrad Bartnicki
Senior Sales Engineer, BI & Infrastructure Enterprise Business Group Lenovo

Zdecydowanie warto. Czas to pieniądz. Nawet kilkuminutowy przestój może spowodować znaczące straty w przedsiębiorstwie i na dobre wstrzymać procesy biznesowe. Skutki awarii wpływają nie tylko na wewnętrzne funkcjonowanie firmy. Mogą poważnie nadwyrężyć jej relacje z klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi. Skutkiem jest rosnący brak zaufania, niszczący reputację firmy i ostatecznie mogący wyeliminować ją z biznesu. To dlatego stała i nieprzerwana dostępność usług stała się czymś tak ważnym, wpływając na każdy aspekt naszego życia i każdą branżę. 

Czy awarie są największym zagrożeniem dla funkcjonowania firm?

W przypadku aplikacji krytycznych dla funkcjonowania firmy czy instytucji awarie to duży problem, a co za tym idzie koszt. Jak wynika z badania ITIC 2015-2016 Global Server Hardware and Server OS Reliability Report, zdecydowana większość przedsiębiorstw (82%) wymaga obecnie zapewnienia ciągłości pracy serwerów na poziomie co najmniej 99,99% w przypadku sprzętu o znaczeniu krytycznym, systemów operacyjnych i najważniejszych aplikacji biznesowych. Niemal wszystkie ankietowane firmy (98%) twierdzą, że koszty godziny przestoju przekraczają 100 tys. USD, a 81% szacuje je na ponad 300 tys. USD. W ocenie jednej trzeciej badanych przedsiębiorstw straty w wyniku godzinnej awarii przekraczają 1 mln USD. To są ogromne kwoty. Aby zapewnić ciągłość działania biznesu i tym samym zwiększyć produktywność pracowników, niezbędne jest zagwarantowanie ciągłości działania sprzętu serwerowego i systemów operacyjnych. 

Jak można zagwarantować ciągłość działania?

Takie cechy, jak niezawodność serwera, jego dostępność i skuteczność serwisowania – określane wspólnym atrybutem RAS (Reliability, Availability, Serviceability) – mają kluczowe znaczenie w ograniczaniu niezaplanowanych przestojów systemu informatycznego. Wybór serwerów, które pod względem RAS należą do najlepszych na rynku, powinien znacznie ułatwić zagwarantowanie ciągłości biznesowej. Liderem w tej kategorii są serwery System x firmy Lenovo. Ze wspomnianego badania ITIC 2015- 2016 Global Server Hardware and Server OS Reliability Report wynika, że serwery Lenovo System x są najbardziej niezawodnymi systemami w zestawieniu z serwerami HP ProLiant i Integrity, Dell PowerEdge oraz platformami sprzętowymi Oracle x86 i SPARC. Warto wspomnieć, że to badanie objęło kadrę zarządzającą i osoby odpowiedzialne za działy IT z ponad 600 przedsiębiorstw na całym świecie.

Jeżeli mielibyśmy mówić o konkretnych rozwiązaniach to Lenovo ma w swojej ofercie dwa serwery, które oferują funkcjonalności RAS – czterogniazdowy System x3850 X6 oraz ośmiogniazdowy System x3950 X6. Te urządzenia mają aż pięć poziomów RAS (z których cztery wykraczają poza standardowe funkcjonalności RAS, dostępne w serwerach wyposażonych w procesory Intela). Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii samonaprawy serwery X6 zapewniają maksymalną ciągłość działania – proaktywnie identyfikują potencjalne przyczyny awarii i bez wpływu na pracę systemu przeprowadzają odpowiednie działania naprawcze. Pod względem RAS systemy X6 przypominają platformy mainframe, ponieważ oferują podobny do nich wysoki stopień integracji sprzętowo-programowej. Wykorzystanie wbudowanych w serwer technologii składających się na RAS gwarantuje wyjątkową dostępność systemu i niczym niezakłóconą wydajność, wymaganą przez krytyczne dla biznesu aplikacje.

Do czego potrzebny jest czterogniazdowy serwer?

Obecnie 80% dochodów ze sprzedaży serwerów stelażowych x86 na świecie dotyczy systemów jedno – lub dwugniazdowych. Tymczasem serwery czterogniazdowe – takie jak Lenovo x3850 X6 – oferują korzyści, jakich nie są w stanie zapewnić mniejsze maszyny. 

Dzięki skonsolidowaniu wielu mniejszych serwerów w niewielu czterogniazdowych maszynach zyskamy zarówno pod względem dodatkowej funkcjonalności serwera, jak i lepszej obsługi aplikacji. Co istotne, taka operacja umożliwi znaczące ograniczenie kosztów. 

Jakie konkretne są korzyści z wyboru takich rozwiązań?

Korzyści z zastosowania czterogniazdowego serwera Lenovo x3850 X6 można podzielić na trzy kategorie, związane z funkcjonalnością, aplikacjami biznesowymi i konsolidacją. 

Pod względem funkcjonalności Lenovo x3850 X6 może obsłużyć cztery razy więcej pamięci niż serwery dwugniazdowe. Dzięki temu bez trudu radzi sobie z dużymi maszynami wirtualnymi i bazami danych obsługiwanymi w trybie in-memory. Zapewnia także dwa razy większą moc obliczeniową niż serwery dwugniazdowe. W serwerach dwugniazdowych próżno też szukać elastyczności, jaką gwarantuje serwer. Można w nim łatwo dodawać modularne podsystemy pamięci masowej, I/O i obliczeniowe albo wymieniać je na nowsze. Te działające w trybie plug-and-play moduły są nazywane księgami (books), ze względu na stopień integracji oraz łatwość, z jaką można się nimi posługiwać (podobnie jak książkami na półce). Decydując się na x3850 X6, otrzymujemy większe możliwości I/O, w postaci większej liczby dostępnych gniazd PCIe, a także wyższy poziom RAS, o którym już wspomnieliśmy. 

Pod względem aplikacyjnym okazuje się, że wcale niemało jest aplikacji i obciążeń, które będą działać efektywniej, gdy uruchomi się je na skalowanych pionowo (scale-up) serwerach czterogniazdowych, zamiast na skalowanych poziomo (scale-out) mniejszych serwerach. Należy do nich baza danych Oracle, bo zastosowanie do jej obsługi serwerów skalowanych pionowo przyniesie takie korzyści, jak: uproszczone zarządzanie serwerami, zredukowane koszty licencyjne oraz mniejsze koszty operacyjne – związane z czasem pracy personelu IT. Podobnie będzie w przypadku SAP HANA (która niemal z definicji jest wdrożeniem skalowanym pionowo) oraz aplikacji SAP. Microsoft SQL Server co prawda obsługuje wiele funkcji wysokiej dostępności (HA), takich jak klastrowanie, ale pojedyncza baza danych SQL Server nie jest zaprojektowana do wdrażania na wielu platformach serwerowych jako jedna wirtualna instancja. Oznacza to, że najlepsze skalowanie uzyskuje się przez rozbudowę sprzętu, na którym jest uruchomiona baza danych, a nie przez dodawanie instancji na oddzielnych serwerach. Również drożenie Microsoft Exchange – obejmujące takie elementy, jak: Mailbox, Hub Transport czy Client Access Server (CAS) – jest obecnie dokonywane raczej na pojedynczych wydajnych serwerach, bo znakomicie upraszcza to zarządzanie. 

Zalety skalowania pionowego – w postaci możliwości dodawania kolejnych obciążeń na ustandaryzowanym, cztero – lub ośmiogniazdowym serwerze z systemem Microsoft Windows lub Linux – docenią także ci, którzy uruchamiają specyficzne aplikacje własne (bardzo często na starszym sprzęcie, którego cykl życia jest na ukończeniu albo nawet już się zakończył).

Trzecia kategoria korzyści zastosowania czterogniazdowego serwera dotyczy konsolidacji. Poprzez skonsolidowanie systemu informatycznego na niewielu wydajnych systemach X6 możemy osiągnąć oszczędności na wielu poziomach. Bez konsolidacji koszty będą rosły, ponieważ do obsługi obciążeń i wszystkich użytkowników końcowych jest potrzebna duża liczba fizycznie odrębnych serwerów. 

Jak wygląda kwestia oszczędności wynikająca z konsolidacji?

Oszczędności z konsolidacji dotyczą mniejszych kosztów licencji na oprogramowanie, bowiem zmniejszenie liczby instancji używanego oprogramowania oznacza niższe wydatki na systemy operacyjne i aplikacje. Konsolidacja oznacza też zwiększenie produktywności personelu IT: zajmując się utrzymaniem mniejszej liczby fizycznych serwerów, administratorzy mogą skupić się na innych ważnych zadaniach i wdrażać automatyzację procesów. Wiąże się to również z mniejszymi stratami produktywności pracowników: skalowane pionowo serwery X6 charakteryzują się wysokim poziomem RAS i bardziej, niż systemy skalowane poziomo, ograniczają liczbę nieplanowanych przestojów. Mniej przestojów to mniejsze straty produktywności pracowników, którzy nie trwonią bezczynnie czasu. To także mniej interwencji help desku i działań związanych z odzyskiwaniem po awarii (a to oznacza większą produktywność personelu IT). 

Czy oszczędności obejmą jeszcze inne obszary? 

W związku z rosnącymi cenami energii działania mające na celu zmniejszenie jej zużycia stają się w centrach danych priorytetem. Skonsolidowanie systemu informatycznego w niewielu nowoczesnych systemach może znaczącą ograniczyć zapotrzebowanie na moc, co będzie miało odbicie w niższych rachunkach za energię. 

Połączenie obciążeń na skalowanych pionowo serwerach, zamiast uruchamiania ich na oddzielnych, dedykowanych maszynach, zwiększy poziom wykorzystania kosztownych zasobów komputerowych. Serwery X6 są odpowiednim rozwiązaniem dla wymagających obciążeń, ponieważ dysponują większą liczbą szybkich rdzeni procesorowych, a tym samym mogą obsługiwać obciążenia z większą wydajnością. Co istotne, zastąpienie wielu dwugniazdowych serwerów dużo wydajniejszymi cztero – lub ośmiogniazdowymi systemami X6 umożliwi w wielu wypadkach osiągnięcie niższej ceny zakupu sprzętu. Daje to natychmiastową korzyść, a poza tym oszczędności wynikające z wydłużenia cyklu życia centrum danych i przesunięcia w czasie przyszłych zakupów sprzętu. 

Wykorzystując zwirtualizowane serwery X6, można uzyskać szybsze wdrażanie nowych aplikacji. Projekty, które wymagały tygodni na zwymiarowanie, zakup, zainstalowanie i skonfigurowanie nowych zasobów serwerowych, teraz mogą być gotowe w ciągu kilku godzin. Dzięki oddzieleniu specyficznych wymagań aplikacji od fizycznych serwerów można znacznie szybciej ustawiać, a potem rekonfigurować środowiska aplikacyjne, lepiej wykorzystując dostępne zasoby komputerowe.

Zakup serwera to duży koszt. Nawet biorąc pod uwagę wszystkie korzyści, które płyną z tek inwestycji, wiele przedsiębiorstw zapewne nadal uruchamia swoje krytyczne aplikacje na wydzielonych systemach RISC/Unix. 

Spotykamy się z tym na co dzień. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że starzejące się serwery platformy RISC/Unix nie zapewniają ani wystarczającej elastyczności, ani gotowości na ciągle zmieniające się potrzeby.

To właśnie zmiany są tak charakterystyczne dla dzisiejszych środowisk biznesowych. Kto się nie zmienia, ten się nie rozwija. Starsze systemy nie ułatwiają rozwoju, który musi opierać się na wykorzystaniu innowacyjnych technologii, m.in. chmury obliczeniowej. 

Sam zakup serwerów RISC/Unix zawsze oznaczał bardzo duży wydatek. Do tego z czasem dochodziły szybko rosnące koszty operacyjne związane z użytkowaniem tych systemów. Utrzymanie sprzętu, aplikacji oraz znalezienie odpowiednio wyszkolonego zespołu wsparcia, który dbałby o zapewnienie wymaganego poziomu usług – to wszystko wnosiło duży wkład do obciążeń budżetu IT. 

W wielu wypadkach starsze systemy nie przystają do długoterminowej strategii biznesowej, której założeniem jest osiąganie „więcej za mniej” i oparcie się na maksymalnie elastycznych, skalowalnych i łatwo dostosowujących się do potrzeb rozwiązań (poza tym zajmujących mniej miejsca w centrum danych). Unix – przez dekady podstawowy serwerowy system operacyjny w centrach danych wielu przedsiębiorstw – obecnie znajduje się w powolnym i nieodwracalnym regresie. 

Coraz mniejszy udział Uniksa w rynku serwerowych systemów operacyjnych jest spowodowany migracją na inne platformy. Zdaniem analityków rynkowych, dzieje się tak z kilku powodów: coraz większej konkurencji ze strony systemów Linux i Microsoft, coraz wydajniejszego i tańszego w utrzymaniu sprzętu x86 z procesorami o wielu rdzeniach i wreszcie coraz łatwiejszego uruchamiania specyficznych dla Uniksa aplikacji na serwerach x86. Systemy z procesorami x86, które obecnie mogą obsługiwać wiele obciążeń uniksowych, zwykle oferują znacznie korzystniejszy od serwerów platformy RISC stosunek ceny do wydajności. Dlatego to platforma x86 staje się podstawą technologicznego rozwoju i innowacji, takich jak cloud computing, rozwiązania konwergentne i hiperkonwergentne.

Serwery Lenovo x3850 X6 i x3950 X6 są logiczną alternatywą dla platformy RISC/Unix, bo migracja na systemy X6, obsługujące systemy operacyjne Linux lub Windows, daje przedsiębiorstwom wiele korzyści. Dzięki niej mogą zwiększyć niezawodność i ciągłość działania systemu informatycznego, ograniczyć koszty oraz wykorzystać przewagi wydajnościowe, zaspokajając rosnące potrzeby użytkowników. Serwery Lenovo X6 oferują dużą wartość biznesową, wysoką dostępność oraz dużą wydajność. 

Oba serwery Lenovo X6 zaprojektowano pod kątem maksymalnego wykorzystania systemów, ich niezawodności i wydajności. Dlatego doskonale radzą sobie z aplikacjami mocno obciążającymi zasoby obliczeniowe i pamięć. Wyposażone w procesory Intel Xeon E7-4800/8800 serwery X6 mogą dysponować pamięcią podręczną do 12 TB i 144 rdzeniami procesorowymi. Wykorzystując te systemy, osoby zarządzające centrum danych mogą uruchamiać krytyczne aplikacje biznesowe, wdrażać duże maszyny wirtualne oraz obsługiwać bazy danych w trybie „in-memory”, bez żadnych kompromisów związanych z wydajnością, pojemnością czy skalowalnością.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał Partnera

Polecane