Niezgłoszenie upadłości jest przestępstwem

ALEKSANDER GIEHSMANN adwokat, Kancelaria Adwokacka AGK
opublikowano: 17-10-2016, 22:00

KOMENTARZ PRAWNIKA

Na członkach zarządu spółek kapitałowych spoczywa obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Niewypełnienie tej powinności może zakończyć się nie tylko ich osobistą odpowiedzialnością za zobowiązania spółki, ale jest również przestępstwem. Mogą to wykorzystać wierzyciele spółki.

Spółkę uznaje się za niewypłacalną, jeżeli opóźnienie w wykonaniu jej zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące lub gdy jej zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jej majątku, a stan ten trwa dłużej niż 24 miesiące. Stan niewypłacalności rodzi po stronie zarządu obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. Konsekwencją braku terminowego zgłoszenia wniosku może być osobista odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki.

Jeśli członek zarządu nie będzie chciał dobrowolnie zaspokoić zobowiązań wierzycielom spółki, konieczne stanie się wytoczenie powództwa. Będzie się to wiązało z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej, czyli zamrożenia pewnych środków finansowych. Aby tego uniknąć i przymusić członków zarządu do dobrowolnego zaspokojenia zobowiązań spółki, coraz częstsza stała się praktyka grożenia członkom zarządu zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa z art. 586 k.s.h. Zgodnie z nim członek zarządu, który nie zgłasza w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Przepis został skonstruowany tak, że bardzo ciężko będzie uniknąć odpowiedzialności karnej. Do popełnienia przestępstwa dojdzie już pierwszego dnia po przekroczeniu 30-dniowego terminu do zgłoszenia wniosku o upadłość i niezależnie od poniesienia przez kogokolwiek szkody. Bez znaczenia pozostaje, czy w ramach podziału kompetencji w zarządzie obowiązek zgłoszenia wniosku spoczywał tylko na niektórych z członków zarządu. Odpowiedzialności nie uniknie również członek zarządu, gdy pomimo zaistnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę o kontynuacji działalności spółki.

Nieistotna jest również okoliczność, że do nieterminowego zgłoszenia wniosku doszło na skutek tego, że zarząd liczył na poprawę sytuacji ekonomicznej spółki w najbliższym czasie lub nie zgłosił wniosku na skutek wystąpienia okoliczności, których konsekwencją byłoby jego oddalenie w związku z brakiem możliwości prowadzenia postępowania upadłościowego.

Zawiadomienia często traktowane są przez wierzycieli także jako forma „zemsty” za niewykonanie zobowiązań spółki. Przeważnie jest to jednak środek, który ma zniechęcić członka zarządu do podejmowania skutecznej obrony w zakresie jego osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. W tym kontekście warto wskazać, że w postępowaniu karnym można również ustalić okoliczności i zebrać dowody, które pozwolą przyśpieszyć postępowanie cywilne. Członkowie zarządu powinni kontrolować sytuację finansową spółki i podejmować szybkie działania w wypadku wystąpienia przesłanek do ogłoszenia upadłości. Nieterminowe zgłoszenie wniosku o upadłość może bowiem nie tylko spowodować konieczność zapłaty na rzecz wierzycieli spółki, ale również skończyć się wpisem w rejestrze karnym. © Ⓟ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ALEKSANDER GIEHSMANN adwokat, Kancelaria Adwokacka AGK

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu