Niezłe pierwsze półrocze uratowało budżet 1998

Jacek Zalewski
opublikowano: 15-06-1999, 00:00

Niezłe pierwsze półrocze uratowało budżet 1998

Dosłownie w ostatnim konstytucyjnym terminie, czyli 31 maja, Rada Ministrów przedłożyła Sejmowi sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej za rok 1998 wraz z informacją o stanie zadłużenia państwa. Sejm obecnie wziął ten gruby, składający się z pięciu tomików i liczący łącznie 2103 strony, dokument na warsztat i po zapoznaniu się z opinią Najwyższej Izby Kontroli podejmie — prawdopodobnie 22 lipca — uchwałę o udzieleniu lub o odmowie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium.

BUDŻET PAŃSTWA w roku 1998 był nietypowy, albowiem przygotowywał go jeszcze rząd SLD/PSL, natomiast uchwaliła już nowa koalicja AWS/UW. Przez wiele tygodni trwały debaty nad priorytetami oraz spory o autorstwo. Na szczęście bezdyskusyjne pozostaje, kto odpowiada za jego wykonanie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 1998 r. — rząd premiera Jerzego Buzka. Poza autorstwem, nietypowość budżetu 1998 polega na tym, że został opracowany i wykonany w warunkach obowiązywania starej ustawy Prawo budżetowe, natomiast sprawozdanie zostało sporządzone tak, aby chociaż częściowo odpowiadało już nowej ustawie o finansach publicznych. Specjalną uwagę poświęcono skwantyfikowaniu wielkości i źródeł finansowania niedoboru w budżetach gmin oraz pozycji składających się na kwotę zadłużenia budżetu państwa.

SPOŚRÓD TYSIĘCY zawartych w sprawozdaniu liczb, te absolutnie najważniejsze zawiera powyższy wykres. W stosunku do ustawy budżetowej dochody państwa okazały się mniejsze o 1,92 proc., ale wydatki również mniejsze — o 2,57 proc. Różny stopień niewykonania obu najważniejszych parametrów budżetowych zmniejszył aż o 8,39 proc. zaplanowany deficyt, a zatem miał zbawienny wpływ na stan finansów publicznych.

REALIZACJA BUDŻETU przebiegała w dwóch znacznie różniących się okresach. W pierwszym półroczu bez zakłóceń wpływały dochody, natomiast w wydatkach pojawiły się znaczne oszczędności, związane ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na obsługę długu publicznego i na dotacje do Funduszu Pracy. Wyraźnej zmianie uległo to w drugim półroczu, albowiem po wakacyjnej kanikule nie wróciła już wysoka dynamika wzrostu PKB. Pogorszyła się koniunktura gospodarcza, co w kategoriach budżetowych znalazło natychmiastowy wyraz w spadku wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatków pośrednich. Jedynie oszczędności w wydatkach pierwszego półrocza oraz radykalne zwolnienie (z powodu listopadowych i grudniowych mrozów) tempa odbudowy zniszczeń powodziowych umożliwiły zmieszczenie się budżetu w ustawowych ramach. Poza tym malejąca inflacja oraz zmiany kursów walutowych spowodowały istotne zmniejszenie kosztów obsługi długu publicznego.

KORYGUJĄC pierwotny projekt SLD/PSL, koalicja AWS/UW wyznaczyła na rok 1998 osiem wyraźnych priorytetów. Wśród nich znalazły się takie, jak wzmocnienie finansowe budżetów samorządów, podjęcie głębszej reformy górnictwa węgla kamiennego oraz usprawnienie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa publicznego. Parlamentarna większość rządowa uznaje, że mimo trudności owe priorytety zostały w dużej mierze zrealizowane pomyślnie oraz jest dumna z ograniczenia deficytu. Natomiast opozycja bije w niewykonanie obu najważniejszych parametrów (dochodów i wydatków), dowodzące nie schłodzenia, lecz stagnacji gospodarki narodowej.

RZETELNA I KRYTYCZNA analiza pięciu tomików sprawozdania powinna dać wymierne korzyści przy konstruowaniu budżetu na rok 2000, a także ewentualnej korekcie tegorocznego. Miejmy nadzieję, iż analizy takiej dokona sam rząd oraz przynajmniej sejmowa komisja finansów publicznych. Albowiem wynik lipcowego głosowania na plenarnym posiedzeniu Sejmu można bezbłędnie obstawiać już teraz, bez oglądania sprawozdania na oczy.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jacek Zalewski

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Niezłe pierwsze półrocze uratowało budżet 1998