Nigdy wcześniej czas nie grał tak dużej roli w sprawozdaniach finansowych

Bogdan Zatorski, Business Consulting Expert w Sage
opublikowano: 09-12-2018, 22:00

Podpisywanie sprawozdań finansowych z datą wsteczną nie było dotychczas czymś nadzwyczajnym.

Np. gdy kompletowanie dokumentacji się opóźniało lub osoby sygnujące sprawozdania nie były uchwytne na poszczególnych etapach tworzenia dokumentu, przedsiębiorcy mimo ustawowych terminów mieli pewną elastyczność czasową. Sprawozdanie, które finalnie trafiało do sądu rejestrowego nie zawierało historii jego tworzenia. Sędziowie widzieli jedynie końcowy efekt pracy działów finansowych, zarządów, rewidentów. Dzisiaj, w rzeczywistości e-sprawozdań finansowych, każda czynność podpisu dokonana na sprawozdaniu jest znakowana czasem. Oznacza to, że można prześledzić cały proces tworzenia dokumentu, a podpis na sprawozdaniu z datą wsteczną nie jest możliwy. Pliki XML, czyli nowa forma sprawozdań, są znakowane datą podpisu. Jeśli więc np. prezes zarządu nie zdąży złożyć swojego podpisu w ustawowym terminie, fakt taki zostanie odnotowany w sprawozdaniu. Jakie zatem daty warto zapamiętać w związku z e-sprawozdaniami finansowymi?

Sprawozdanie finansowe musi zostać przygotowane nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i podpisane do tego dnia. Podpisanie równoznaczne jest z podaniem daty podpisu przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz przez kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, to przez wszystkich członków tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

Od dnia 1 października 2018 r. przepisy art. 45 ust. 1g Ustawy o rachunkowości wskazują jako obowiązkową formę sprawozdania plik w formacie XML i nie przewidują żadnego rozróżnienia na okresy obrachunkowe zakończone przed 1 października 2018 r. i po 30 września 2018 r. Oznacza to, że obowiązek przygotowania e-sprawozdania dotyczy okresów obrachunkowych, których dzień bilansowy przypadł przed 1 października 2018 r., a za które nie zostały jeszcze sporządzone sprawozdania finansowe do tego dnia oraz oczywiście wszystkich tych, których dzień bilansowy przypadł po 1 października 2018 r.

W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym za pośrednictwem portalu Ministerstwa Sprawiedliwości roczne sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej wraz z załącznikami, tj. sprawozdanie z badania (jeśli jest wymagane), odpis uchwały lub postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, należy również złożyć sprawozdanie z działalności.

Podatnicy CIT niewpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, ale prowadzący księgi rachunkowe mają na złożenie e-sprawozdania, tym razem w urzędzie skarbowym, 10 dni od dnia zatwierdzenia.

Więcej na temat e-sprawozdań finansowych w wydaniu „Pulsu Biznesu” już 17 grudnia.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Bogdan Zatorski, Business Consulting Expert w Sage

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu