NIK: Wpływy z prywatyzacji za 2003 r. planowane i rozdysponowane nierzetelnie

28-06-2004, 20:47

Wpływy z prywatyzacji zrealizowane w 2003 roku były nierzetelnie zaplanowane i rozdysponowane - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego wykonania budżetu państwa w 2003 roku. Wykonaniem poszczególnych części budżetowych we wtorek zajmie się sejmowa Komisja Finansów Publicznych.

"Zaplanowanie przychodów z prywatyzacji z niewłaściwymi proporcjami rozdysponowania przychodów brutto na środki specjalne należy ocenić jako działanie nierzetelne" - podała NIK w analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2003 r.

Przychody z prywatyzacji w 2003 roku wyniosły 4,1 mld zł. Tymczasem w ustawie budżetowej na 2003 rok zaplanowano 7,4 mld zł wpływów z prywatyzacji na sfinansowanie deficytu budżetowego.

W 2003 roku do budżetu wpływały głównie pieniądze z prywatyzacji za 2002 rok. Wyniosły one łącznie 3,4 mld zł i pochodziły ze sprzedaży 145 spółek. Izba zwróciła w analizie uwagę, że projekty prywatyzacyjne rozpoczęte w 2003 roku pełniły rolę "marginalną".

Z analizy NIK wynika, że w 2003 r. resort skarbu liczył na pieniądze z prywatyzacji m.in. PKO BP, Polskiej Żeglugi Bałtyckiej i Przedsiębiorstwa Połowów Przetwórstwa i Handlu Dalmor. Do tej pory nie zostały one jeszcze przeprowadzone.

NIK jest zaniepokojona wzrostem zaległych należności Skarbu Państwa od zawartych umów prywatyzacyjnych oraz rosnącą liczbą nierzetelnych inwestorów. "Według stanu na koniec grudnia 2003 roku zaległości z prywatyzacji pośredniej wyniosły 61,1 mln zł i wzrosły o 42 proc. w porównaniu do 2002 roku; dotyczyły 36 inwestorów" - podano w materiale.

Prywatyzacja pośrednia polega na zbywaniu przez Skarb Państwa należących do niego akcji lub udziałów w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa (np. poprzez giełdę). Prywatyzacja bezpośrednia polega na rozporządzeniu wszystkimi składnikami materialnymi przedsiębiorstwa państwowego przez: sprzedaż przedsiębiorstwa, wniesienie przedsiębiorstwa do spółki, oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania.

NIK badała także wykonanie dochodów i wydatków budżetowych. Z jej analizy wynika, że największy wpływ na niewykonanie dochodów budżetowych w 2003 r miały niższe o 3,4 mld zł wpływy z podatków - m.in. dochody z PIT (były one niższe od planu o 1,7 mld zł) oraz dochody z podatku VAT (mniejsze o 1,2 mld zł).

Według Izby, przyczyną niewykonania dochodów podatkowych było zarówno nietrafne oszacowanie przewidywanego wykonania dochodów w 2002 roku, jak i nietrafiona prognoza sytuacji w 2003 roku.

NIK przyznała, że wprawdzie nie wykonano zaplanowanych w budżecie dochodów podatkowych, ale od dwóch lat i tak one rosną.

Według NIK, w 2003 roku pogorszyła się skuteczność postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez urzędy skarbowe. Urzędy ściągnęły od podatników zaległości w kwocie 6,3 mld zł. W 2002 roku było to 6,6 mld zł.

Pogorszenie się ściągalności, to - według NIK - także efekt takich nieprawidłowości jak: zbyt późne zabezpieczanie zobowiązań podatkowych i nieuzasadnione umarzanie należności.

Na zwiększenie dochodów budżetu państwa wpłynęły wyższe od planu o 288,4 mln zł dochody z dywidend oraz wyższe dochody jednostek budżetowych o 409,8 mln zł. Na 162 spółki ponad 75 proc. dochodów z dywidend stanowiły wpłaty 7 spółek: Totalizator Sportowy 178,2 mln zł, PZU 71,4 mln zł, Elektrownia Rybnik 30 mln zł, Pekao SA 28,7 mln zł, Telekomunikacja Polska 20,4 mln zł, Elektrociepłownia Kraków 12,2 mln zł.

NIK nie miała poważniejszych zastrzeżeń do wykonania dochodów z zysku NBP, zrealizowanych w kwocie 4,7 mld zł, czyli 99,9 proc. planu, oraz dochodów jednostek budżetowych, zaplanowanych w wysokości 6,2 mld zł i zrealizowanych w 6,6 mld zł.

W ustawie budżetowej na 2003 rok zapisano dochody budżetowe w wysokości 138,6 mld zł, a zrealizowane wyniosły 135,2 mld zł i w stosunku do ustawy budżetowej były niższe o 2,4 proc. Wydatki budżetu zaplanowano na poziomie 194,4 mld zł, a wykonanie wyniosło 189,1 mld zł i w stosunku do założeń ustawy budżetowej było o 2,7 proc., niższe. Wydatki zostały sfinansowane dochodami w 80,4 proc.

krf/ pad/ mw/

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / NIK: Wpływy z prywatyzacji za 2003 r. planowane i rozdysponowane nierzetelnie