Czytasz dzięki

Nowa dyrektywa, nowe obowiązki

JAKUB JĘDRZEJEWSKI
opublikowano: 22-04-2014, 00:00

Do 13 czerwca br. polski ustawodawca powinien implementować dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/ UE w sprawie praw konsumentów.

Ma to na celu zapewnienie większej ochrony konsumentów, jednolitej na terenie całej UE, zwiększając tym samym obowiązki przedsiębiorców, w szczególności nakładając na nich szersze wymogi informacyjne wobec klientów. Zmiany dotkną w szczególności branżę e-commerce. Do wejścia ustawy w życie pozostały niecałe 2 miesiące, dlatego już teraz warto dostosować regulaminy i procedury do nowych wymagań.

Implementacja dyrektywy spowoduje pojawienie się w systemie prawnym nowej ustawy — o prawach konsumenta oraz sporą zmianę przepisów kodeksu cywilnego, jednocześnie uchylając ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Z punktu widzenia przedsiębiorców zmiany można podzielić na dwie kategorie: nałożenia na nich nowych obowiązków, głównie w zakresie informacyjnym, oraz rozszerzonych uprawnień konsumenta, które wpływają na sposób prowadzenia działalności.

W przypadku umów zawieranych na odległość bądź poza lokalem obowiązki przedsiębiorcy, wcześniej zawarte w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów, zostały rozszerzone m.in. o informacje na temat: kosztów zwrotu rzeczy przez konsumenta oraz uzasadnionych kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę w przypadku odstąpienia od umowy; kosztów dodatkowych — np. przesyłka, opakowanie; przypadków braku prawa do odstąpienia od umowy; funkcjonalności treści cyfrowych, ich interakcji ze sprzętem komputerowym oraz technicznych środkach ochrony treści.

Jeżeli umowa jest zawierana poza lokalem, przedsiębiorca musi dostarczyć wszystkie informacje w formie pisemnej, chyba że konsument wyrazi zgodę na przyjęcie ich na innym trwałym nośniku. Przedsiębiorca będzie musiał również zastosować środki zapewniające, że konsument jest świadomy obowiązku zapłaty. Dostarczenie towaru powinno nastąpić „niezwłocznie”, czyli w ciągu 30 dni od zawarcia umowy. Natomiast konsumentom (nad definicją których debaty wciąż trwają) będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy albo żądania obniżenia ceny bez wcześniejszych wniosków o naprawę albo wymianę towaru.

Przedsiębiorcy muszą się również przygotować na wydłużenie okresów związanych z możliwością odstąpienia przez konsumentów od umowy — w przypadku zawarcia umowy na odległość lub poza lokalem będzie to 14 dni, a w przypadku braku poinformowania o możliwości odstąpienia prawo konsumenta może być zrealizowane w terminie 12 miesięcy zamiast dotychczasowych trzech. Wydłuży się także dwukrotnie — do 12 miesięcy — okres domniemania istnienia wady w momencie wydania rzeczy.

Ustawodawca przewidział karę grzywny (do 5 tys. zł) za niewypełnienie lub nierzetelne wypełnienie obowiązków informacyjnych. Ponadto, w przypadku niezawiadomienia konsumenta o kosztach odstąpienia od umowy ponosi je przedsiębiorca.

JAKUB JĘDRZEJEWSKI

radca prawny, senior asssociate, SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: JAKUB JĘDRZEJEWSKI

Polecane