Nowe przepisy o znakach towarowych

Dorota Rzążewska, Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi
opublikowano: 22-03-2016, 12:19

Czekają nas zmiany w systemie rejestracji znaków towarowych. 15 kwietnia 2016 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej, która ma skrócić procedurę rejestracyjną.

Według dotychczasowych przepisów, po dokonaniu zgłoszenia znaku towarowego, ekspert Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) weryfikował, czy nie zachodzą w stosunku do niego przeszkody bezwzględne, uniemożliwiające uzyskanie prawa wyłącznego, takie jak opisowy charakter oznaczenia, brak zdolności odróżniającej, sprzeczność z porządkiem publicznym albo dobrymi obyczajami. Ekspert sprawdzał też, czy nie zachodzą przeszkody względne, czy znak nie jest np. identyczny lub podobny do zarejestrowanych wcześniej znaków przeznaczonych do oznaczania identycznych lub podobnych towarów i usług. Następnie urząd zawiadamiał zgłaszającego o stwierdzonych przeszkodach, uwagach osób trzecich, umożliwiał zajęcie stanowiska i przedstawienie argumentów broniących możliwości udzielenia prawa ochronnego i ostatecznie podejmował decyzję o rejestracji lub jej odmawiał. Postępowanie rejestrowe toczyło się średnio około 1,5 roku do 2 lat. 

Dorota Rzążewska, rzecznik patentowy, Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi
JWP

Po 15 kwietnia ekspert UPRP po wpłynięciu zgłoszenia sprawdzi, czy nie zachodzą bezwzględne przeszkody dla rejestracji znaku towarowego. Ponadto UPRP dostarczy zgłaszającemu niewiążącą informację o istniejących wcześniejszych prawach – tak mówią nowe przepisy, ale dopiero czas pokaże, jak będzie to wyglądało w praktyce. Następnie w ciągu trzech miesięcy od daty opublikowania informacji o dokonaniu zgłoszenia znaku towarowego będzie można wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia. Zawarte w sprzeciwie zarzuty będą rozpatrywane przez Urząd Patentowy w toku postępowania sprzeciwowego. 

Dla właścicieli znaków towarowych oznacza to konieczność regularnego sprawdzania, czy pośród nowych zgłoszeń nie ma oznaczeń, wobec których należałoby wnieść sprzeciw. W razie braku sprzeciwu, po trzech miesiącach od daty publikacji informacji o zgłoszeniu, znak zgłoszony np. przez konkurenta zostanie zarejestrowany i zacznie korzystać z ochrony. Wtedy jedynym sposobem jego wyeliminowania będzie złożenie wniosku o unieważnienie i rozpoczęcie postępowania spornego. Nowelizacja ustawy znosi wymóg interesu prawnego – wnioskujący o unieważnienie lub wygaszenie prawa ochronnego na znak towarowy nie będą musieli wykazywać interesu prawnego w swoim żądaniu. 

Monitoring publikowanych zgłoszeń pozwala ustalić, czy nie pojawiły się nowe znaki towarowe na tyle podobne do oznaczeń już zarejestrowanych, że należałoby złożyć sprzeciw. Monitorować zgłoszenia można bardzo elastycznie, np. tylko w Polsce lub w wybranych krajach, na terenie Unii Europejskiej albo innego regionu świata, choćby Azji. Monitoring może obejmować wszystkie znaki należące do danego podmiotu lub tylko najważniejsze, może też uwzględniać oznaczenia konkurencji, pozwalając do pewnego stopnia orientować się w jej planach biznesowych. Warto pamiętać, że od kwietnia zdolność rejestrowa znaków towarowych powinna być również badana pod kątem podobieństwa do nazw zarejestrowanych odmian roślin. 

W zmienionych przepisach dotyczących znaków towarowych pojawiła się także możliwość zawarcia ugody pomiędzy zgłaszającym znak towarowy i podmiotem wnoszącym sprzeciw. Jeśli sprzeciwiający się wyrazi pisemną zgodę na zarejestrowanie znaku, to UPRP oddali sprzeciw i zarejestruje znak. 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Dorota Rzążewska, Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi

Polecane