Czytasz dzięki

Nowoczesna cegielnia z europejskimi standardami

  • Materiał partnera
opublikowano: 06-11-2019, 15:51

Rozmowa z Rafałem Stępniem, współwłaścicielem Zakładu Ceramiki Budowlanej Owczary

Firma ZCB Owczary R.E.R. Stępień w ubiegłym roku świętowała jubileusz — 40 lat działalności na rynku ceramiki budowlanej. Jaka jest historia firmy?

Po pierwsze, historia cegielni w Owczarach jest znacznie dłuższa, bo sięga aż XVIII wieku, kiedy to ze względu na występowanie rzadkich na tym terenie iłów kredowych zaczęto tu produkować pierwsze cegły. Niestety po dawnych zakładach niewiele się zachowało do dziś. Na ich miejscu powstała nowa cegielnia, prowadzona przez rodzinną spółkę. Założył ją w 1978 r. Lech Stępień, mój tata. Od 2000 r. zarządzam firmą razem z bratem Robertem i od tej pory konsekwentnie realizujemy wspólne plany rozwoju.

Jakie więc były główne etapy rozwoju zakładu w ostatnich dekadach?

Rozbudowa zakładu, zmiana technologii, zakup nowoczesnego parku maszynowego i wprowadzanie na rynek nowych wyrobów. Obecnie naszą produkcję opieramy na najnowocześniejszej technologii i surowcu wydobywanym we własnych kopalniach. Od dwóch dekad istotnie zmieniliśmy technologię produkcji przez zakup nowoczesnego parku maszynowego złożonego z najwyższej klasy urządzeń w większości niemieckich, które w połączeniu z zastosowaniem najlepszego surowca i odpowiedniej technologii warunkują wysoką jakość oferowanej ceramiki. W 2002 r. ruszyliśmy z budową zupełnie nowego zakładu produkcyjnego. Najistotniejszą wówczas innowacją było zastąpienie pieca kręgowego typu hoffman nowoczesnym, w pełni skomputeryzowanym i zautomatyzowanym piecem tunelowym. Nasz zakład, składający się z wydziałów przerobu i formowania masy, suszarni i pieca tunelowego, jest dziś całkowicie zautomatyzowany, a wszystkie procesy produkcyjne są sterowane komputerowo. Inwestycję zrealizowaliśmy we współpracy z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego i przy wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej, w ramach programu Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Dzięki tym zmianom udało nam się znacznie podnieść jakość naszych wyrobów oraz zwiększyć 40-krotnie produkcję w stosunku do cegielni którą prowadził nasz tata.

Zakład Ceramiki Budowlanej Owczary w ostatniej dekadzie przeszedł szereg modernizacji i unowocześnień, a jego właściciele zapewniają, że to jeszcze nie koniec działań mających na celu podniesienie jakości i parametrów produkowanych przez firmę wyrobów. [FOT. ARC]

Zarządzanie poszczególnymi procesami nie byłoby jednak możliwe bez zastosowania szeregu procedur, które wypracowaliśmy na przestrzeni ostatnich lat. Poza Zakładowym Systemem Kontroli Produkcji uruchomiliśmy dodatkowe procedury kontroli, dokumentowane odpowiednimi raportami opisującymi poszczególne partie sprawdzanych wyrobów. Dysponujemy również własnym laboratorium, gdzie sprawdza się m.in. wytrzymałość i mrozoodporność.

Jakie są moce przerobowe firmy?

Moce przerobowe zakładu sięgają maksymalnie 380 ton gotowego produktu dziennie, czyli 32,5 tys. sztuk pustaków ceramicznych dziennie. To materiał, który pozwala zbudować około 15 domów jednorodzinnych. Z kolei nasz nowy zakład produkcji pustaków, z bardzo nowoczesną i unikatową suszarnią, którego realizacja właśnie dobiega końca, od przyszłego roku powiększy moce produkcyjne ZCB Owczary aż o tysiąc ton gotowego produktu dziennie. W sumie będziemy więc dostarczać codziennie materiał, z którego będzie można postawić nawet około 50 domów. To potężna skala.

Czym się charakteryzują produkty ZCB Owczary?

Nasze pustaki wyróżniają się przede wszystkim wysokim oporem cieplnym, czyli niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła, który jest bardzo istotnym parametrem ceramiki budowlanej.

Każdy etap produkcji, począwszy od wydobycia surowca, poprzez jego sezonowanie, przerób, formowanie, suszenie, wypał, pakowanie i dostarczanie do klienta, podlega ścisłej kontroli według procedury Zakładowego Systemu Kontroli Jakości. To nas utwierdza w przekonaniu o wysokiej powtarzalnej jakości i wytrzymałości naszych produktów. Ponadto stale inwestujemy w badania i atesty produktów oraz staramy się non stop rozwijać naszą ofertę. Jednym z najbardziej innowacyjnych projektów firmy jest wysoko drążony, ultraciepły pustak ceramiczny TERMOton P+W 25 DIAMENT, o wymiarach 325 x 250 x 235 mm i współczynniku przewodzenia ciepła = 0,170 W/mK, którego innowacyjność została potwierdzona złotym medalem Budma 2015. Ten pustak, który na rynku jest obecny już od czterech lat, moim zdaniem śmiało może konkurować z najnowocześniejszymi technologiami producentów zagranicznych.

Nieruchomości
Najważniejsze informacje z branży nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Wiadomości, komentarze i analizy rynkowe.
ZAPISZ MNIE
×
Nieruchomości
autor: Dominika Masajło, Paweł Berłowski
Wysyłany raz w tygodniu
Najważniejsze informacje z branży nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Wiadomości, komentarze i analizy rynkowe.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

Produkcja tego wyrobu to proces niewiarygodnie wymagający. Aby osiągnąć wysoki stopień poryzacji, wykorzystuje się w nim elektroniczny system precyzyjnego dozowania wagowego, a nie, jak w większości tego typu fabryk, objętościowego. Na jakość finalnego artykułu ma również wpływ doskonałość surowca. Nasz zakład, jako jedyny w Polsce, wykorzystuje do produkcji wyrobów ściennych na skalę wielkoprzemysłową ił kamionkowy, zapewniający ponadprzeciętne parametry. Chodzi przede wszystkim o niską nasiąkliwość i wysoką wytrzymałość oraz wynikający z tego niespotykany dotychczas w Polsce współczynnik przewodnictwa cieplnego na poziomie =0,170 W/m. To najbardziej innowacyjny pustak w branży ceramicznej, cieplejszy od wyrobów konkurencyjnych nawet do 40 proc.

Na czym polega strategia działania spółki?

To przede wszystkim innowacje i modernizacje. W ostatniej dekadzie zrealizowaliśmy sporo przedsięwzięć mających na celu unowocześnienie naszej produkcji, tak by powstające w zakładach pustaki spełniały coraz wyższe parametry jakości, przy jednoczesnej minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko procesu ich produkcji. W ten sposób nie tylko firma sukcesywnie umacnia swoją pozycję rynkową, lecz także przyczyniamy się do rozwoju technologii budowlanej w Polsce. Bardzo dużą wagę przywiązujemy do stałego doskonalenia się i zdobywania wiedzy. Realizujemy to przez system szkolenia pracowników.

Jakie są kluczowe plany spółki na najbliższe lata?

Osiągnięte wyniki niezmiernie cieszą wszystkich zaangażowanych w rozwój ZCB Owczary, niemniej jednak aby utrzymać się na rynku jako nowoczesna cegielnia produkująca niezwykle skomplikowane produkty o najwyższych parametrach, które wyznaczają kierunki rozwoju na tle europejskim — potrzebne są inwestycje, oraz ciągłe podnoszenie umiejętności i możliwości technologicznych.

Nasza firma sumiennie realizuje te cele, jesteśmy na etapie budowy kolejnego ultranowoczesnego zakładu produkcyjnego. Powstaje on dzięki wsparciu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pełna nazwa projektu to „Wdrożenie innowacyjnej technologii suszenia ceramiki budowlanej umożliwiającej produkcję pustaka o najniższym współczynniku przewodzenia ciepła”. Jego celem jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności spółki poprzez budowę nowego zakładu produkcyjnego, w którym wdrożone zostaną wyniki prac działu badawczo-rozwojowego, co umożliwi wprowadzenie na rynek nowych i znacząco ulepszonych produktów.

Dzięki nowej fabryce przede wszystkim ZCB Owczary planuje niebawem wdrożenie na rynek kolejnej perełki z segmentu premium... pustaka ceramicznego TERMOton P+W 25 Diament PLUS charakteryzującego się współczynnikiem przewodzenia ciepła na poziomie niespotykanym dotąd na rynku krajowym. Kolejnymi nie mniej ważnymi ekologicznymi owocami nowej inwestycji będzie ograniczenie zużycia energii elektrycznej na tonę wypalonego wyrobu w procesie suszenia nawet o 50 proc. w porównaniu z istniejącym zakładem, oraz jednostkowe ograniczenie zużycia energii cieplnej o 20 proc. Nasz zakład w ostatniej dekadzie przeszedł szereg modernizacji i unowocześnień, zapewniamy, że to jeszcze nie koniec naszych działań mających na celu podniesienie jakości i parametrów produkowanych przez nas wyrobów — jesteśmy dumni, że to właśnie ZCB Owczary przyczynia się do rozwoju rynku budowlanego w Polsce.

Czy na polskim rynku budowlanym wciąż trwa dobra passa?

Ostatnie lata były bardzo dobre dla branży. Koniunktura nadal trwa, aczkolwiek obecnie obserwujemy lekkie ochłodzenie rynku. Wynika to przede wszystkim z deficytu rąk do pracy wśród firm deweloperskich. W efekcie wiele inwestycji startuje z dużym opóźnieniem. Głośno mówi się także o problemach dużych firm budowlanych, które nie mogąc liczyć na waloryzację zleceń na roboty drogowe czy kolejowe, zaczynają realizować inwestycje po kosztach lub nawet poniżej progu opłacalności. Jednocześnie rosną zatory płatnicze w branży. Mimo tych dość niepokojących sygnałów, uważam, że sytuacja w branży budowlanej nadal jest dość korzystna. Duży wpływ na nowe zlecenia ma bowiem rynek mieszkaniowy, na którym popyt utrzymuje się na wysokim poziomie, co zachęca wielu deweloperów do realizacji kolejnych projektów.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane