Nowy system wsparcia szkoleń dla firm

Materiał Partnera
opublikowano: 26-09-2016, 00:00

Przedsiębiorcy, którzy chcą zdobyć dofinansowanie na kursy i usługi rozwojowe, powinni skorzystać z oferty programów regionalnych

W poprzednich latach to przede wszystkim administracja publiczna oraz instytucje szkoleniowe, a nie pracodawcy, decydowały o tym, jakie szkolenia pojawią się na rynku. Teraz to się zmieniło. To popyt ma kreować rynek szkoleń, a powszechny dostęp do informacji o nich zapewnia ogólnopolska Baza Usług Rozwojowych (BUR). Z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Polski rynek pracy — wyzwania i kierunki działań” wynika, że tylko 25 proc. pracodawców szkolących swoich pracowników to przedstawiciele sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Większość stanowią duże i uznane na rynku firmy, dla których wspieranie rozwoju pracowników to naturalny proces umacniania swojej pozycji. Wspomniana Baza Usług Rozwojowych ma to zmienić. BUR powstała pod koniec sierpnia tego roku z przekształcenia portalu www.inwestycjawkadry.pl, na którym znajdował się Rejestr Usług Rozwojowych (RUR). Jego nowa odsłona jest dostępna na stronie www.usługirozwojowe.parp.gov.pl. Prowadzi ją Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

SZKOLENIA PO NOWEMU:
SZKOLENIA PO NOWEMU:
W nowym systemie szkolenia i usługi rozwojowe będą lepiej dostosowane do potrzeb przedsiębiorców i ich pracowników.
FOTOLIA

Wsparcie z EFS

Baza to darmowe, wielofunkcyjne i innowacyjne narzędzie informatyczne. Jest adresowana m.in. do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, ich pracowników, a także innych osób, które planują podnoszenie swoich kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Można w niej wyszukać różnorodne usługi rozwojowe i z nich skorzystać. Mowa tu o szkoleniach, doradztwie, coachingu, mentoringu, e-learningu czy studiach podyplomowych. Są one finansowane m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Wsparcie trafi do odbiorców w formie bonu rozwojowego lub refundacji kosztów. Szacunkowy budżet EFS na lata 2014-20, który zostanie przeznaczony na rozwój przedsiębiorstw i pracowników w ramach RPO, wynosi ok. 370 mln EUR.

— Nowe podejście do wspierania rozwoju kompetencji pracowników opiera się na częściowej zmianie ról poszczególnych uczestników projektów. Teraz to przedsiębiorca, jako odbiorca usług, będzie centralnym podmiotem całego systemu. Przedsiębiorca będzie zgłaszał się do operatora wybranego przez regionalną instytucję zarządzającą, otrzymywał dofinansowanie i samodzielnie wybierał usługi rozwojowe niezbędne dla rozwoju jego firmy. Mechanizm ten jest oparty na tzw. podejściu popytowym i będzie wdrażany na poziomie regionalnym — podkreśla Paweł Chorąży, wiceminister rozwoju.

Poprzednia perspektywa

W latach 2007-2013 w szkoleniach zorganizowanych dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego wzięło udział prawie 6,5 mln osób. Aż 86 proc. dofinansowania trafiło na szkolenia, kursy i warsztaty dla mikro-, małych i średnich firm. Ze wsparcia szkoleniowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w poprzedniej perspektywie skorzystało ponad 310 tys. przedsiębiorstw oraz ponad 1,5 mln pracowników. W poprzednim systemie wsparcia firma zainteresowana unijnym dofinansowaniem na szkolenia i usługi rozwojowe musiała o nie samodzielnie zabiegać. Trzeba było wystartować w konkursie, wypełnić wniosek o dofinansowanie, a potem rozliczyć całe przedsięwzięcie. Mikro- i małe przedsiębiorstwa narzekały na uciążliwe procedury biurokratyczne. Teraz jest o wiele łatwiej. Przedsiębiorca zgłasza się do operatora wybranego przez regionalną instytucję zarządzającą, otrzymuje dofinansowanie (bony lub promesy) i samodzielnie wybiera usługi niezbędne dla rozwoju jego firmy. Obecnie większość regionów jest na etapie wyboru operatorów, którzy będą odpowiedzialni za obsługę przedsiębiorców w systemie popytowym.

Popyt na szkolenia

Baza Usług Rozwojowych funkcjonująca wcześniej pod nazwą Rejestr Usług Rozwojowych działała od listopada 2015 r. W tym czasie usługi mogły być finansowane wyłącznie na zasadach komercyjnych z funduszy prywatnych. Zanotowała prawie dwa miliony odsłon i skorzystało z niej 200 tysięcy użytkowników. Teraz w bazie znajduje się blisko pięć tysięcy ofert pochodzących od około 600 aktywnych podmiotów.

Najczęściej wyszukiwana tematyka szkoleń to kursy informatyczne, finansowe, językowe, zawodowe i z obszaru zarządzania. Szukają ich przede wszystkim mieszkańcy województw mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. W sierpniu tego roku Baza Usług Rozwojowych została uruchomiona na potrzeby projektów EFS. Oferty firm szkoleniowych i świadczących usługi rozwojowe objęte dofinansowaniem z EFS muszą spełniać odpowiednie kryteria jakościowe. Podmioty zarejestrowane w BUR powinny posiadać odpowiedni certyfikat lub akredytację, która znajduje się na liście prowadzonej przez PARP. Podmioty dotychczas zarejestrowane w BUR mają czas do 10 października br. na zaktualizowanie swoich danych w systemie, w tym potwierdzenie spełniania nowych kryteriów rejestracji. W sytuacji, w której podmiot nie dokona uaktualnienia danych we wskazanym terminie, utraci możliwość świadczenia usług za pośrednictwem bazy.

Jak skorzystać z bazy?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i oferujesz usługi rozwojowe, musisz założyć konto na stronie www. usługirozwojowe.parp.gov.pl. Rejestracja trwa krócej niż dwie minuty i wymaga podania podstawowych danych. Dostępnie do wyboru są dwa profile: uczestnik instytucjonalny oraz podmiot świadczący usługę rozwojową. Pierwszy jest przeznaczony wyłącznie dla przedsiębiorców, którzy chcą kierować swoich pracowników do udziału w wybranej usłudze. Drugi profil jest adresowany wyłącznie do użytkowników, którzy chcą rejestrować usługi rozwojowe.

Szybka weryfikacja ofert

Usługi rozwojowe wpisane do BUR można szybko i prosto porównać. Wszystkie zawierają takie informacje, jak m.in. program szkolenia, liczbę godzin i cenę. Przedsiębiorca może wybrać jedną z dostępnych w bazie usług rozwojowych, np. szkolenie, doradztwo, coaching, mentoring, e-learning lub studia podyplomowe. Po skorzystaniu z usługi pracownik powinien wypełnić ankietę oceniającą. Ocena będzie widoczna w systemie dla innych użytkowników bazy, co ułatwi im wybór odpowiedniej usługi.

Brak usługi? Na giełdę

Jeżeli przedsiębiorca nie znajdzie w bazie szkolenia, którego szukał, może zgłosić swoją potrzebę na tzw. giełdzie usług. Tu zamówi kurs lub inne zajęcia, które są dopasowane do jego potrzeb. Osoby z instytucji szkoleniowych przeglądają giełdę i będą starały się przygotować stosowną ofertę. Dzięki temu odbiorcy wsparcia będą mogli aktywnie wpływać na dostawców usług szkoleniowych i zachęcać ich do formułowania ofert dostosowanych do ich potrzeb.

Jakie dofinansowanie

Bruksela sfinansuje od 50 do 80 proc. kosztów usługi. Resztę będą musieli pokryć przedsiębiorcy. Nowy mechanizm będzie wdrażany na poziomie regionalnym (każdy region wybierze projekty, w ramach których będzie udzielał wsparcia w systemie popytowym). W większości województw zostały już zatwierdzone kryteria wyboru projektów dla działań adresowanych do przedsiębiorców i ich pracowników. Część regionów ogłosiła już też nabory, w wyniku których zostaną wyłonieni operatorzy wsparcia. Według Ministerstwa Rozwoju, w trzecim i czwartym kwartale będzie trwał proces wyboru projektów do dofinansowania i zawierania umów z beneficjentami. Unijne wsparcia powinno trafić do przedsiębiorców z większości regionów na przełomie 2016 i 2017 r.

Dla kogo preferencje na dofinansowanie usług rozwojowych:

1. dla pracowników powyżej 50. roku życia

2. dla pracowników o niskich kwalifikacjach

3. dla przedsiębiorców, którzy mają plan rozwoju uzasadniony analizą potrzeb szkoleniowych i dofinansowany z działania 2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

4. dla przedsiębiorców działających:

a) w obszarach związanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu

b) w branżach o najwyższym potencjale do tworzenia nowych miejsc pracy w regionie

5. dla przedsiębiorców wysokiego wzrostu

Dla kogo preferencje na dofinansowanie usług rozwojowych:

1. dla pracowników powyżej 50. roku życia

2. dla pracowników o niskich kwalifikacjach

3. dla przedsiębiorców, którzy mają plan rozwoju uzasadniony analizą potrzeb szkoleniowych i dofinansowany z działania 2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

4. dla przedsiębiorców działających:

a) w obszarach związanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu

b) w branżach o najwyższym potencjale do tworzenia nowych miejsc pracy w regionie

5. dla przedsiębiorców wysokiego wzrostu

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał Partnera

Polecane