NSA: akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej nie płaci zaliczek na podatek

PAP
opublikowano: 17-01-2012, 09:16

Przychód akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z zysku podlega opodatkowaniu dopiero w dniu faktycznego otrzymania dywidendy, dlatego akcjonariusz ten nie płaci co miesiąc zaliczek na podatek dochodowy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Naczelny Sąd Administracyjny udzielił w poniedziałek, w poszerzonym siedmioosobowym składzie, odpowiedzi na pytanie "czy w stanie prawnym obowiązującym w 2008 r. przychód spółki kapitałowej posiadającej status akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu w dniu otrzymania dywidendy wypłaconej akcjonariuszom na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku, tj. na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop), czy też, zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 ust. 1 i 2 i art. 25 ust. 1 updop, w miesięcznych zaliczkach?".

Zdaniem NSA przychód podlega opodatkowaniu w chwili faktycznego otrzymania dywidendy. Według sądu, nie można mówić o obowiązku podatkowym i powstałym z tego tytułu obowiązku odprowadzania zaliczki, gdy przychód faktycznie nie powstał. W wypadku akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej byłoby to - w ocenie NSA - niedopuszczalne.

"W tym stanie rzeczy odprowadzanie zaliczek na podatek z tytułu zysku, który nie został osiągnięty, nie znajduje podstaw" - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 16 stycznia 2011 r. (sygn. II FPS 1/11). "Przychód akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu wypłaty dywidendy z zysku podlega opodatkowaniu w dniu faktycznego otrzymania dywidendy. (...) Nie rodzi to obowiązku z tytułu odprowadzania zaliczek" - uznał NSA.

Pytanie w tej sprawie do siedmioosobowego składu NSA skierowali sędziowie tego sądu. Sprawa dotyczyła interpretacji przepisów dotyczących opodatkowania dochodu z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej, w części przypadającej na akcje. Z pytaniem w tej sprawie zwróciła się do izby skarbowej jedna ze spółek.

Spółka zamierzała nabyć akcje spółki komandytowo-akcyjnej, które miały następnie zostać wprowadzone do obrotu na giełdzie. Spółka, jako akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej, miała mieć określony udział w jej zysku spółki, jeśli tylko zostałby on przeznaczony do podziału przez walne zgromadzenie wspólników.

Spółka była zdania, że przychód powstanie u niej dopiero po podjęciu uchwały o podziale zysku, a nie co miesiąc w trakcie roku podatkowego. Podkreślała, że comiesięczne ustalania dochodu przypadającego proporcjonalnie na każdego wspólnika jest niewykonalne ze względu na szybkość obrotu akcjami i zmiany grona akcjonariuszy. Ponadto - argumentowała - prawo do dywidendy mają wyłącznie akcjonariusze, którym przysługują akcje w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku. Podkreślała, że przychodu nie może generować sam fakt posiadania akcji spółki komandytowo-akcyjnej.

Izba skarbowa uznała, że stanowisko spółki jest nieprawidłowe. Jej zdaniem, skoro spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową, to jej wspólnicy mają obowiązek wpłacać co miesiąc zaliczki na podatek w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego, a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Izba podkreślała, że ustawa nie przewiduje żadnego wyjątku w zakresie opodatkowania dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej uzyskanych z udziału w tej spółce.

Spółka zaskarżyła tę interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (sygn. I SA/Gl 265/09), ale sąd uznał skargę spółki za niezasadną.

Spółka złożyła więc skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten, w postanowieniu z 7 marca 2011 r. (sygn. II FSK 2025/09, zwrócił uwagę na rozbieżności w orzecznictwie. W jednym z wyroków (sygn. II FSK 1097/08) NSA orzekł, że przychód akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej wynika z faktu posiadania przez niego prawa majątkowego w postaci akcji tej spółki i wobec tego podlega opodatkowaniu w roku podatkowym, w którym dokonano wypłaty dywidendy. Według drugiego stanowiska (sygn. II FSK 1297/9) akcjonariusz, niezależnie od tego, czy jest osobą fizyczną czy prawną, musi obliczać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy.

Z tego względu NSA skierował pytanie do poszerzonego składu tego sądu, na które w poniedziałek NSA udzielił odpowiedzi.

To musisz wiedzieć dziś rano
Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów.
ZAPISZ MNIE
×
To musisz wiedzieć dziś rano
autor: Kamil Zatoński
Wysyłany codziennie
Kamil Zatoński
Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane