O czym pamiętać w spółce z o.o.

MONIKA ANTOS
opublikowano: 01-10-2012, 00:00

PRAWNIK RADZI

W Polsce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest, obok jednoosobowej działalności gospodarczej, najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności przez przedsiębiorców. Rozwój gospodarczy ostatnich lat zaowocował wprowadzeniem możliwości przekształcenia działalności prowadzonej przez jednego przedsiębiorcę w jednoosobową spółkę z o.o. Często jednak przedsiębiorca, który prowadził wcześniej działalności jak osoba fizyczna, nie zdaje sobie sprawy, iż spółka z o.o. rządzi się innymi regułami, ustanawiając większy rygoryzm i formalizm prawny. Przepisem, o którym często się zapomina, jest art. 229 kodeksu spółek handlowych, który nakłada na zarząd spółki wymóg uzyskania zgody zgromadzenia wspólników na zawarcie umowy nabycia na rzecz spółki nieruchomości, udziału w nieruchomości lub środków trwałych za kwotę przewyższającą jedną czwartą kapitału zakładowego oraz powyżej 50 tys. zł w ciągu dwóch lat od momentu rejestracji spółki.

Do nowo utworzonych spółek z o.o. wspólnicy najczęściej wnoszą minimalny kapitał zakładowy, tj. 5 tys. zł. Zatem pierwsza z przesłanek art. 229 KSH, tj. przekroczenie kwoty jednej czwartej kapitału zakładowego, spełniona będzie już nawet przy zakupie np. kserokopiarki, dlatego ustawodawca ustanowił drugi próg minimalny, tj. kwotę 50 tys. zł. Wymóg uzyskania zgody zgromadzenia wspólników obowiązuje przez dwa lata od dnia zarejestrowania spółki.

Istotne jest, że to właśnie na początku swojej działalności spółka nabywa środki trwałe, tj. maszyny, urządzenia, wyposażenie czy nawet nieruchomości, które umożliwią jej prowadzenie swojej działalności. Można by powiedzieć, że nie ma przecież problemu, gdyż uchwałę można podjąć w każdym czasie. Niestety nie zawsze. Umowy zakupu środków trwałych zawarte bez wymaganej zgody zgromadzenia wspólników są nieważne i mogą być konwalidowane jedynie przez podjęcie stosowanej uchwały w terminie dwóch miesięcy od dokonania czynności (art. 17 §2 KSH).

Jeżeli uchwała taka nie została podjęta, umowy te są bezwzględnie nieważne. Tym samym pojawiają się problemy podatkowe. Nie istniała w takim wypadku podstawa do wystawienia faktury VAT ani do uiszczenia ceny sprzedaży. Co więcej, w sytuacji gdy spółka nabyła nieruchomość, sąd wieczystoksięgowy może odmówić wpisu spółki jako właściciela do księgi wieczystej. W takiej sytuacji spółka zmuszona będzie do ponownego zawarcia umów sprzedaży i uregulowania wszelkich kwestii finansowych i podatkowych związanych z korzystaniem z nieruchomości (lub innych środków trwałych) za okres przed zawarciem ważnej umowy. Spółka korzystała z tych środków trwałych bez żadnej podstawy prawnej.

Podsumowując, prowadzenie działalności w formie spółki z o.o. daje przedsiębiorcom wiele korzyści, jednakże nie należy zapominać, że nakłada na nich również większe obowiązki, np. formalnoprawne.

MONIKA ANTOS

Kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: MONIKA ANTOS

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu